sook by สสส

ติดต่อเรา สสส.

PlyoBurnout

สิงหาคม 62 ทุกวันเสาร์ เวลา 10.30-12.00 น. วิทยากร : ทอมมัส โฟเกิล จากเครือข่ายคนไทยไร้พุง


 • ชื่อกิจกรรม : PlyoBurnout
 • ชื่อวิทยากร : ทอมมัส โฟเกิล จากเครือข่ายคนไทยไร้พุง
 • เดือน : สิงหาคม 62
 • ช่วงเวลา : ทุกวันเสาร์ เวลา 10.30-12.00 น.
 • สถานที่ : ณ Green ชั้น B1
 • วิธีการรับสมัคร : เปิดลงทะเบียน 9.30 น.
  * กิจกรรมนี้เป็นสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก SOOK เท่านั้น
  * สมาชิก SOOK สามารถแสดงบัตรสมาชิกและเข้าร่วมกิจกรรมเลยโดยไม่ต้องจองล่วงหน้า
  * ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกรบกวนสมัครสมาชิกก่อนลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
  * กิจกรรมรับจำนวนจำกัด ปิดรับเมื่อห้องเต็ม

 • รายละเอียด : Plyometric คลาสออกกำลังสำหรับผู้สนใจพัฒนาสมรรถภาพทางกีฬา ให้อึดและทนด้วยการผนวชรูปแบบการฝึกความแข็งรงกล้ามเนื้อ และการเคลื่อนไหวด้วยความเร็วแบบเฉียบพลันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง จนคุณรู้สึกได้ (เหมาะกับผู้มีสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัว)

  แล้วพบกันทุกวันเสาร์ เวลา 10.30-12.00 น.