sook by สสส

ติดต่อเรา สสส.

Body fixed

สิงหาคม 62 ทุกวันพุธ/ศุกร์ เวลา 18.00-19.00 น วิทยากร : วิทยากร เครือข่ายคนไทยไร้พุง


 • ชื่อกิจกรรม : Body fixed
 • ชื่อวิทยากร : วิทยากร เครือข่ายคนไทยไร้พุง
 • เดือน : สิงหาคม 62
 • ช่วงเวลา : ทุกวันพุธ/ศุกร์ เวลา 18.00-19.00 น
 • วิธีการรับสมัคร : เปิดรับลงทะเบียน 17.30-18.00 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
  **ฟรี!!! ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า พบกันหน้างาน**

 • รายละเอียด : Body fixed
  ฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อ  บริหารสมรรถภาพเส้นเอ็น ข้อต่อ และการเคลื่อนไหวในแบบ ไทชิ โยคะ พิลาทิส เพิ่มสมดุลร่างกายและสมาธิ

  แล้วพบกันทุกวันพุธ/ศุกร์ เวลา 18.00-19.00 น.