sook by สสส

ติดต่อเรา สสส.

สุขภาพดี เริ่มต้นที่จิตใต้สำนึก

13 กรกฏาคม 62 13.30-16.30 น. วิทยากร : อาจารย์ศักดา สวัสดิชีวิน และอาจารย์จรรยาพร ชื่นชวน ผู้เชี่ยวชาญ Mindset


 • ชื่อกิจกรรม : สุขภาพดี เริ่มต้นที่จิตใต้สำนึก
 • ชื่อวิทยากร : อาจารย์ศักดา สวัสดิชีวิน และอาจารย์จรรยาพร ชื่นชวน ผู้เชี่ยวชาญ Mindset
 • เดือน : 13 กรกฏาคม 62
 • ช่วงเวลา : 13.30-16.30 น.
 • สถานที่ : ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ Event Hall ชั้น 2
 • วิธีการรับสมัคร : โดยส่ง ชื่อ นามสกุล อายุ และเบอร์โทร
  ส่งมาที่ E-mail : healthkm.training@gmail.com หรือส่ง SMS
  มาที่เบอร์ 094-095-1635
  Line : Folkdoctor, Facebook : มูลนิธิหมอชาวบ้าน, www.doctor.or.th

 • รายละเอียด : มูลนิธิหมอชาวบ้าน
  สุขภาพดี เริ่มต้นที่จิตใต้สำนึก

  เรียนรู้การใช้ศาสตร์ NLP เพื่อดึงศักยภาพในการสร้างสุขภาพให้ตนเอง ด้วยการปรับ mindset ด้วยกระบวนการสื่อสารผ่านระดับจิตสำนึก (Conscious) และจิตใต้สำนึก (Unconscious)
  แล้วพบกันวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ Event Hall ชั้น 2  

 • หมายเหตุ : *ทุกกิจกรรมสงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิก SOOK เท่านั้น