sook by สสส

ติดต่อเรา สสส.

ห้องเรียนพ่อแม่ “สัมผัสแห่งการเคลื่อนไหว สู่พัฒนาการลูกที่สมดุลย์”

20 กรกฏาคม 62 13.00-15.00 น. วิทยากร : ดร.ธรรมนนท์ กิจติเวชกุล ที่ปรึกษาด้านการสนับสนุนการศึกษาโรงเรียนในสวนยาย


 • ชื่อกิจกรรม : ห้องเรียนพ่อแม่ “สัมผัสแห่งการเคลื่อนไหว สู่พัฒนาการลูกที่สมดุลย์”
 • ชื่อวิทยากร : ดร.ธรรมนนท์ กิจติเวชกุล ที่ปรึกษาด้านการสนับสนุนการศึกษาโรงเรียนในสวนยาย
 • เดือน : 20 กรกฏาคม 62
 • ช่วงเวลา : 13.00-15.00 น.
 • สถานที่ : ณ Event Hall ชั้น 2
 • ช่วงอายุ : เหมาะกับครอบครัวที่มีลูกอายุระหว่าง 4-8 ปี และต้องเป็นสมาชิกศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
 • วิธีการรับสมัคร : 1. สมัครสมาชิก SOOK
  สมัครสมาชิกได้ที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 1 หรือทาง Website SOOK (www.thaihealth.or.th/sook)
  2.ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม
  เพียงส่ง ชื่อ – นามสกุล/อายุ และเบอร์โทรมาที่
  Email. : activity.thc@thaihealth.or.th
  Line : @SOOK
  หรือ SMS ที่เบอร์โทร 081-731-8270

 • รายละเอียด : ห้องเรียนพ่อแม่
  “สัมผัสแห่งการเคลื่อนไหว สู่พัฒนาการลูกที่สมดุลย์”
  ตั้งแต่แรกเกิดมนุษย์เรียนรู้และพัฒนาตนเองจากการใช้ “ผัสสะ” ที่หลากหลาย โดยเฉพาะเด็กที่มักใช้การสัมผัสและการเคลื่อนไหวเป็นปัจจัยสำคัญในการกระตุ้นการพัฒนา  มารู้จักและเข้าใจหลักการใช้ 3 sense : สัมผัส-เคลื่อนไหว-การรับรู้ความรู้สึก  เพื่อเสริมทักษะ EF ด้านการริเริ่มและลงมือทำ ร่วมถึงปัญหาที่ผู้ปกครองมักพบและแนวทางในการรับมืออย่างสร้างสรรค์
   พบกันวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562  เวลา 13.00 – 15.00 น.ณ Event Hall ชั้น 2 

  **เหมาะกับครอบครัวที่มีลูกอายุระหว่าง 4-8 ปี**


 • หมายเหตุ : *ทุกกิจกรรมสงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิก SOOK เท่านั้น