sook by สสส

ติดต่อเรา สสส.

SOOK Market อาหารเป็นยา และ Spa Food

3 สิงหาคม 62 13.00-15.00 น. วิทยากร : คุณธีรนาฏ โชควัฒนา ผู้ก่อตั้ง Spa Food นูทรีชั่นเฮ้าส์


 • ชื่อกิจกรรม : SOOK Market อาหารเป็นยา และ Spa Food
 • ชื่อวิทยากร : คุณธีรนาฏ โชควัฒนา ผู้ก่อตั้ง Spa Food นูทรีชั่นเฮ้าส์
 • เดือน : 3 สิงหาคม 62
 • ช่วงเวลา : 13.00-15.00 น.
 • สถานที่ : ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
 • ช่วงอายุ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีอายุ 7 ปี บริบูรณ์ขึ้นไปต้องเป็นสมาชิกศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
 • วิธีการรับสมัคร : ส่งชื่อ-นามสกุล, อายุ, เบอร์โทร
  มาที่ E-mail : SOOKMARKET60@gmail.com
  หรือโทร : 097-045-4410

 • รายละเอียด : SOOK Market
  อาหารเป็นยา และ Spa Food
  เรียนรู้แนวทางการบริโภคอาหารเพื่อป้องกัน บำบัด บรรเทาอาการของกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) อาทิ โรคหัวใจ เบาหวาน  ความดันสูง เป็นต้น  และแนวคิดของอาหารแบบ Spa food เพื่อสุขภาพ
  พบกันวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562  เวลา 13.00 – 15.00 น.ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

 • หมายเหตุ : *ทุกกิจกรรมสงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิก SOOK เท่านั้น