sook by สสส

ติดต่อเรา สสส.

SOOK Training ดาวน์โหลด “สุข” ได้ด้วยใจ

17 สิงหาคม 62 9.00-17.00 น. วิทยากร : คุณฉันทนา วัฒนารมย์ วิทยากรฝึกอบรมด้านทักษะการพัฒนาตนเอง การสื่อสารและการเป็นผู้นำ


 • ชื่อกิจกรรม : SOOK Training ดาวน์โหลด “สุข” ได้ด้วยใจ
 • ชื่อวิทยากร : คุณฉันทนา วัฒนารมย์ วิทยากรฝึกอบรมด้านทักษะการพัฒนาตนเอง การสื่อสารและการเป็นผู้นำ
 • เดือน : 17 สิงหาคม 62
 • ช่วงเวลา : 9.00-17.00 น.
 • สถานที่ : ณ Green ชั้น B1
 • รับจำนวน : 30 ท่าน
 • ช่วงอายุ : รับสมัครอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี
 • วิธีการรับสมัคร : สมัครได้ที่ https://forms.gle/ksNMagmXgpzuaRJE7
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.06-2007-8613 หรือ sookdee58@gmail.com
   

 • รายละเอียด : SOOK Training 
  หลักสูตร : ดาวน์โหลด “สุข” ได้ด้วยใจ
  ความสุขนั้นอยู่แสนใกล้ ขอเพียงรู้จักใจตัวเองให้ดีพอ  มาเรียนรู้วิธีสร้างสุขและ
  เรียกพลังบวกจากภายในตามสไตล์ตนเอง  เพื่อนำกลับไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน 
  เพราะ SOOK เชื่อว่าแต่ละคนล้วนมีวิธีสร้างความสุขในแบบของตนเองได้
  อบรม วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 Green ชั้น B1 /เวลา 9.00 – 17.00 น. (ลงทะเบียน 8.30 น.) รับจำนวน 30 ท่าน
   

 • หมายเหตุ : * ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม / มีอาหารว่างบริการในวันจัดอบรม 
  * หลังจากกรอกใบสมัครกรุณารอการติดต่อกลับ ผู้ได้รับการตอบรับทางโทรศัพท์เท่านั้นที่จะได้รับสิทธิ์เข้าอบรม
  * รับสมัครอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี