sook by สสส

ติดต่อเรา สสส.

ได้ยินทุกอย่าง…หากรับฟังด้วยหัวใจ

มิถุนายน 2562 9.00-17.00 น. วิทยากร : ทีมงานจากสมาคมสะมาริตันส์ฯ (สมาคมที่ให้บริการเป็นเพื่อนพูดคุยทางโทรศัพท์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย)


 • ชื่อกิจกรรม : ได้ยินทุกอย่าง…หากรับฟังด้วยหัวใจ
 • ชื่อวิทยากร : ทีมงานจากสมาคมสะมาริตันส์ฯ (สมาคมที่ให้บริการเป็นเพื่อนพูดคุยทางโทรศัพท์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย)
 • เดือน : มิถุนายน 2562
 • ช่วงเวลา : 9.00-17.00 น.
 • สถานที่ : Green ชั้น B1
 • วิธีการรับสมัคร : สมัครได้ที่  https://forms.gle/uLmqTxLjCFyBAs5o8


   

 • รายละเอียด : SOOK Training

  คุณเป็นผู้ฟังที่ดีได้…แค่ใช้ใจฟัง เรียนรู้และทดลองมีประสบการณ์กับการฟังอย่างลึกซึ้ง โดยใช้ความรัก เคารพซึ่งกันและกัน เปิดรับมุมมองของผู้อื่นโดยไม่ตัดสิน ช่วยให้เกิดความเข้าใจและสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ทบทวนท่าทีและคุณลักษณะการฟังของตนเอง เพื่อหาทางพัฒนาให้เป็นผู้ฟังที่เกื้อกูลทั้งต่อตนเองและผู้อื่น อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขยิ่งขึ้น

  นำการอบรม  โดย  ทีมงานจากสมาคมสะมาริตันส์ฯ (สมาคมที่ให้บริการเป็นเพื่อนพูดคุยทางโทรศัพท์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย)  

  *อบรมต่อเนื่องในวันศุกร์ที่ 12 – วันเสาร์ที่ 13 กรกฏาคม 2562 (2 วัน)ไปเช้า-เย็นกลับ ณ Green ชั้น B1
   เวลา 9.00 – 17.00 น. (ลงทะเบียน 8.30 น.) รับจำนวน 25 ท่าน
   

 • หมายเหตุ : หมายเหตุ: * ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม / มีอาหารว่างบริการในวันจัดอบรม 
  * เป็นหลักสูตรเช้าไปเย็นกลับ  ไม่มีบริการที่พักค้างคืน
  * รับเฉพาะผู้ที่สามารถร่วมเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้ง 2 วันเท่านั้น
  * หลังจากกรอกใบสมัครกรุณารอการติดต่อกลับ ผู้ได้รับการตอบรับทางโทรศัพท์เท่านั้นที่จะได้รับสิทธิ์เข้าอบรม
  * รีบสมัครอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี