sook by สสส

ติดต่อเรา สสส.

SOOK Market

มิถุนายน 2562 13.00-15.00 น. วิทยากร : อาจารย์ไกร มาศพิมล นักโภชนวิทยา ประจำศูนย์ส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลมิชชั่น


 • ชื่อกิจกรรม : SOOK Market
 • ชื่อวิทยากร : อาจารย์ไกร มาศพิมล นักโภชนวิทยา ประจำศูนย์ส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลมิชชั่น
 • เดือน : มิถุนายน 2562
 • ช่วงเวลา : 13.00-15.00 น.
 • สถานที่ : ณ Event Hall ชั้น 2 ห้อง 201
 • วิธีการรับสมัคร : สมัครที่คุณพลอย โทร.097-0454410
  Email.sookmarket60@gmail.com
  ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น.

 • รายละเอียด : รู้จักวิธี “กินดี” ทั้งผู้สุขภาพปกติ  และผู้มีปัญหากลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) อาทิ เบาหวาน ความดัน โรคไต และเรียนรู้ “โภชนบำบัด" (diet therapy) ที่ได้รับการยอมรับทางการแพทย์ว่า ช่วยส่งเสริมให้การรักษามีประสิทธิภาพดีขึ้น  พร้อมกิจกรรมพิเศษ “แบบทดสอบเมนูแบบไหน ที่เหมาะกับคุณ”

 • หมายเหตุ : *ทุกกิจกรรมสงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิก SOOK เท่านั้น