sook by สสส

ติดต่อเรา สสส.

HIIT DA FLOOR

มิถุนายน 2562 10.30-12.00 น. ทุกวันเสาร์ วิทยากร : วิทยากร เครือข่ายคนไทยไร้พุง


 • ชื่อกิจกรรม : HIIT DA FLOOR
 • ชื่อวิทยากร : วิทยากร เครือข่ายคนไทยไร้พุง
 • เดือน : มิถุนายน 2562
 • ช่วงเวลา : 10.30-12.00 น. ทุกวันเสาร์
 • สถานที่ : ณ Green ชั้น B1
 • วิธีการรับสมัคร : สมัครสมาชิก
  เปิดลงทะเบียน 9.30 น. โดยการ Walk in เข้ามาสมัคร
  * กิจกรรมนี้เป็นสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก SOOK เท่านั้น
  * สมาชิก SOOK สามารถแสดงบัตรสมาชิกและเข้าร่วมกิจกรรมเลยโดยไม่ต้องจองล่วงหน้า
  * ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกรบกวนสมัครสมาชิกก่อนลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
  * กิจกรรมรับจำนวนจำกัด ปิดรับเมื่อห้องเต็ม

 • รายละเอียด : ผู้รักการออกกำลังกายสายจัดหนัก โปรดอย่าพลาด  กับคลาสกระตุ้นหัวใจเพิ่มการเผาผลาญด้วยเทคนิคออกกำลังแบบหนักสลับกับเบา  ใช้เวลาน้อยแต่ประโยชน์เยอะ  เหมาะกับผู้มีสุขภาพแข็งแรงที่อยากพัฒนาสมรรถภาพร่างกาย

 • หมายเหตุ : **เปิดลงทะเบียน 9.30 น.**
  * กิจกรรมนี้เป็นสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก SOOK เท่านั้น
  * สมาชิก SOOK สามารถแสดงบัตรสมาชิกและเข้าร่วมกิจกรรมเลยโดยไม่ต้องจองล่วงหน้า
  * ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกรบกวนสมัครสมาชิกก่อนลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
  * กิจกรรมรับจำนวนจำกัด ปิดรับเมื่อห้องเต็ม