sook by สสส

ติดต่อเรา สสส.

SOOK Travel หลากชุมชน...สุขวิถี

มิถุนายน 2562 - มีนาคม 2563 - วิทยากร : -


 • ชื่อกิจกรรม : SOOK Travel หลากชุมชน...สุขวิถี
 • ชื่อวิทยากร : -
 • เดือน : มิถุนายน 2562 - มีนาคม 2563
 • ช่วงเวลา : -
 • สถานที่ : จ.อยุธยา / จ.สุพรรณบุรี / จ.ราชบุรี / จ.สมุทรปราการ / จ.ชลบุรี
 • ช่วงอายุ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีอายุ 7 ปี บริบูรณ์ขึ้นไปต้องเป็นสมาชิกศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
 • วิธีการรับสมัคร : เงื่อนไขการสมัคร SOOK Travel

  1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องมีอายุมากกว่า 3 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป

  2.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีอายุ 7 ปี บริบูรณ์ขึ้นไปต้องเป็นสมาชิกศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

  3.สิทธิ์การสมัคร 1 ท่าน ต่อ 2 รายชื่อ

  4.จำกัดสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมท่านละไม่เกิน 2 ครั้ง

  5.รับจำนวนจำกัด

  6.หากไม่มาร่วมกิจกรรม โดยไม่แจ้งล่วงหน้า ขอสงวนสิทธิ์ในการงดเข้าร่วมกิจกรรม

  7.กรณีตรวจสอบแล้วพบว่า ผู้สมัครไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไข ทางทีมงานของสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงงหน้า

  8.การประกาศรายชื่อ ถือเป็นที่สิ้นสุดสามารถลงทะเบียนกิจกรรมได้ที่   https://forms.gle/LeJDcsAPbduzTMaX9

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ :02-514-4167-70, 061-551-9910
  (ทุกวัน จ.-ศ. เวลา 09.00-18.00 น.) **เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์** กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
   

 • รายละเอียด : SOOK Travel หลากหลายชุมชน...สุขวิถี

  หลากชุมชน ... สุขวิถี ที่จะพาเพื่อนๆ ทัวร์สุดสนุกไปกับ 5 Lifestyle 
  1.รู้ลึก รู้จริงจากการปฎิบัติตามวีถีเกษตรพอเพียงตามแนวพระราชดำริเพื่อนำไปใช้ในแบบคุณ
  2.ล่องเรือ เก็บผัก ปรุงอาหารพื้นถิ่นของวิถีชุมชนที่มีประวัติยาวนานกว่า 100 ปี
  3.เดินเท้าแบกกล้อง เรียนรู้เทคนิคถ่ายรูปในแหล่งเรียนรู้สไตล์ฮิปสเตอร์
  4.ลุย โคลน ทำความสะอาดวัด เก็บขยะทะเล ในพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญทางด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
  5.ปั่นจักรยานลัดเลาะสวนมะพร้าว และรู้จักหลากผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่เติบโตท่ามกลางดงมะพร้าว


  วิถีพ่ออยู่อย่างพอเพียง 
  ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ จ.อยุธยา
  เรียนรู้เกษตรพอเพียงตามแนวพระราชดําริแบบลงลึกให้รู้จริงและทำได้ สำหรับผู้สนใจใช้ชีวิตวิถีเกษตร ตั้งแต่การจัดสรรพื้นที่ ทักษะจำเป็นของเกษตรกร พร้อมฝึกปฏิบัติการดำนาและสีข้าวในครัวเรือน ผู้มีใจรักในการเกษตรแบบพอเพียง ห้ามพลาด
  ครั้งที่ 1  : วันเสาร์ที่ 22 มิ.ย. 62 (รับสมัคร 3-9 มิ.ย. 62)
  ครั้งที่ 2  : วันเสาร์ที่ 20 ก.ค. 62 (รับสมัคร 1-7 ก.ค.62)


  วิถีไทยริมสายน้ำ
  ชุมชนตำบลบ้านแหลม จ.สุพรรณบุรี
  ล่องเรือ เก็บผัก รู้จักอาหารประจำถิ่นและร่วมลงมือปรุงเมนูพื้นบ้าน ล้อมวงทานอาหารร่วมกันในบรรยากาศวิถีวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนอันแสนอบอุ่นที่มีประวัติยาวนานกว่า 100 ปี
  ครั้งที่ 1  : วันเสาร์ที่ 24 ส.ค. 62 (รับสมัคร 5-11 ส.ค.62)
  ครั้งที่ 2  : วันเสาร์ที่ 21 ก.ย. 62 (รับสมัคร 2-8 ก.ย.62)


  วิถีฮิปสเตอร์
  ศูนย์การเรียนรู้เรื่องของโอ่ง, โรงงานเซรามิค เถ้าฮงไถ่, สตรีทอาร์ต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
  สะพายกล้องเดินท่องถิ่นศิลปินและพิพิธภัณฑ์สุดฮิปสเตอร์ เรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพ พร้อมแลกเปลี่ยนไอเดียการเที่ยวแบบสายอาร์ตกับคนคอเดียวกัน ผู้มีใจรักการเดินท่องเที่ยวและสนใจการถ่ายภาพด้วยกล้องถ่ายรูป พลาดไม่ได้
  ครั้งที่ 1  : วันเสาร์ที่ 19 ต.ค.62 (รับสมัคร 30 ก.ย.-6 ต.ค.62)
  ครั้งที่ 2  : วันเสาร์ที่ 23 พ.ย.62 (รับสมัคร 4-10 พ.ย.62)
   

  วิถีอาสารักษ์ธรรมชาติ
  บ้านขุนสมุทรจีน จ.สมุทรปราการ
  ท่องเที่ยววิถีรักษ์ธรรมชาติ ชมร่องรอยเมืองโบราณในอดีตและวิถีชุมชนชาวเลใกล้เมืองหลวง พร้อมอนุรักษ์ธรรมชาติกับกิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะทะเล
  ครั้งที่ 1  : วันเสาร์ที่ 21 ธ.ค.62 (รับสมัคร 2-8 ธ.ค.62)
  ครั้งที่ 2  : วันเสาร์ที่ 18 ม.ค 63 (รับสมัคร 2-8 ม.ค. 63)
   

  วิถีไบเกอร์ท่องชุมชน
  ชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ย จ.ชลบุรี
  ขอเชิญมารู้จักชุมชนที่เติบโตท่ามกลางดงมะพร้าว ผ่านการปั่นจักรยานลัดเลาะเลียบสวนและเรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากมะพร้าว เช่น น้ำมันมะพร้าว วุ้นมะพร้าว และของเล่นจากทางมะพร้าว
  ครั้งที่ 1  : วันเสาร์ที่ 22 ก.พ.63 (รับสมัคร 3-9 ก.พ.63)
  ครั้งที่ 2  : วันเสาร์ที่ 21 มี.ค.63 (รับสมัคร 2-8 มี.ค. 63)   

 • หมายเหตุ :