sook by สสส

Zero Waste บ้านเราไม่มีขยะ

พฤษภาคม 2562 13.00-16.00 น. วิทยากร : คุณจักรกริช พวงแก้วและคุณชนินทร์ ศรีสุมะ


 • ชื่อกิจกรรม : Zero Waste บ้านเราไม่มีขยะ
 • ชื่อวิทยากร : คุณจักรกริช พวงแก้วและคุณชนินทร์ ศรีสุมะ
 • เดือน : พฤษภาคม 2562
 • ช่วงเวลา : 13.00-16.00 น.
 • สถานที่ : ห้องสร้างปัญญาชั้น 2
 • วิธีการรับสมัคร : สมัครสมาชิกฟรี!!!
  วิธีสมัครร่วมกิจกรรม
  1. สมัครสมาชิก SOOK
  สมัครสมาชิกได้ที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 1 หรือทาง Website SOOK (www.thaihealth.or.th/sook)
  2.ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม
  ลงทะเบียนที่นี่ คลิก! : https://bit.ly/2DHfF1Q

 • รายละเอียด : ชวนคนรุ่นใหม่ หัวใจสีเขียวมาพูดคุยปัญหา "ถ้าอยากใช้ชีวิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เราจะทำยังไงดี?" พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญกับการลดปริมาณขยะและดูแลสิ่งแวดล้อมพร้อมพูดคุยถึงหนังสือน่าอ่านสร้างแรงบันดาลใจและความรักต่อโลก
  พบกันวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ห้องสร้างปัญญา ชั้น 2

 • หมายเหตุ : *ทุกกิจกรรมสงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิก SOOK เท่านั้น