sook by สสส

ติดต่อเรา สสส.

สุขสมดุลเริ่มต้นที่ครอบครัว

25 เมษายน 62 13.00-15.00 น. วิทยากร : รศ.ดร. พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์


  • ชื่อกิจกรรม : สุขสมดุลเริ่มต้นที่ครอบครัว
  • ชื่อวิทยากร : รศ.ดร. พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์
  • เดือน : 25 เมษายน 62
  • ช่วงเวลา : 13.00-15.00 น.
  • สถานที่ : Event Hall ชั้น 2
  • รายละเอียด : ทุกความสำเร็จมักมีครอบครัวที่ดีอยู่เบื้องหลัง มาเรียนรู้เทคนิคกระชับความสัมพันธ์เพื่อทุกคนในครอบครัว ไม่ว่านิยาม "ครอบครัว" ของคุณจะหมายถึงใคร? คนรัก ลูก พ่อแม่ หรือญาติพี่น้อง ทุกความสัมพันธ์ดูแลได้ด้วยทักษะการบริหารโลก 4 ใบของตัวเองอย่างสมดุลและมีความสุข เหเหมาะกับคนที่รู้สึกว่าครอบครัวคือสิ่งสำคัญ