sook by สสส

ติดต่อเรา สสส.

ห้องเรียนสูงวัย กายใจ Young SOOK ตอน สูงวัยเตียมความพร้อม ‘เรื่องการเงิน’

พฤศจิกายน 61 วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 61 เวลา 13.00-16.00 น. วิทยากร : K-Expert บุษยพรรณ วัชรนาคา ที่ปรึกษาทางการเงิน ธนาคารกสิกรไทย และ ทนายพีรพฒน์ เทียนศิริ ทนายความ และอาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่


 • ชื่อกิจกรรม : ห้องเรียนสูงวัย กายใจ Young SOOK ตอน สูงวัยเตียมความพร้อม ‘เรื่องการเงิน’
 • ชื่อวิทยากร : K-Expert บุษยพรรณ วัชรนาคา ที่ปรึกษาทางการเงิน ธนาคารกสิกรไทย และ ทนายพีรพฒน์ เทียนศิริ ทนายความ และอาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
 • เดือน : พฤศจิกายน 61
 • ช่วงเวลา : วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 61 เวลา 13.00-16.00 น.
 • สถานที่ : ห้องสร้างปัญญา ชั้น 2 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.
 • รับจำนวน : จำนวนจำกัด
 • วิธีการรับสมัคร : สมัครได้ที่ SOOKAGEING@gmail.com หรือติดต่อที่คุณเตย โทร.064-414-4222

 • รายละเอียด :
  เงินทองต้องจัดการ!! ชวนคุณลุงคุณป้าเรียนรู้การวางแผนทางการเงิน การบริหารรายรับ-รายจ่าย และจัดการความเสี่ยงต่างๆ พร้อมเวิร์คช็อปเขียนพินัยกรรม ถูกใจ ถูกกฎหมาย สบายใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
  พบกันวันเสาร์ที่ 17 พ.ย. 61 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องสร้างปัญญา ชั้น 2 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.