Sook training เส้นทางพิชิตฝัน

featured

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. จัดกิจกรรม Sook training เส้นทางพิชิตฝัน ณ บ้านเมอร์ซี่ คลองเตย

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ