Run for new life ปลุกพลังการอ่าน สร้างแรงบันดาลใจ เปลี่ยนชีวิต

 

“วิ่ง..สู่ชีวิตใหม่ : Run for new life” ปลุกพลังการอ่านสร้างแรงบันดาลใจ สานพลัง สร้างนวัตกรรม เปลี่ยนชีวิต กับ ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ที่ปรึกษากรรมการกองทุน สสส.

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ