Pride Month เป็นตัวเองได้ ไม่แตกต่าง

เรื่องโดย เทียนทิพย์ เดียวกี่ Team Content www.thaihealth.or.th


ภาพโดย ปารมี ขันธ์แก้ว Team Content www.thaihealth.or.th และ สสส.


Pride Month เป็นตัวเองได้ ไม่แตกต่าง  thaihealth


เคยสังเกตไหมว่า ในช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปี จะมีการแสดงสัญลักษณ์หรือธงสีรุ้งในโลกออนไลน์ ปีนี้ก็เช่นเดียวกัน ในสื่อสังคมออนไลน์อย่างเฟซบุ๊ก โดยเฉพาะเฟซบุ๊กแฟนเพจ หลายเพจมีการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นสีรุ้ง นั่นเพราะว่า ในเดือนมิถุนายนของทุกปี ถือเป็น Pride Month หรือเดือนแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศนั่นเอง


Pride Month หรือ เดือนแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ  เกิดขึ้นเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์จลาจลสโตนวอลล์ (Stonewall Riots) ในนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เมื่อคืนวันที่ 28 มิถุนายน 1969 อันเป็นจุดเปลี่ยนของหน้าประวัติศาสตร์ ให้กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ ยืนหยัดต่อสู้เพื่อสิทธิและเสรีภาพครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ดังนั้น ทั่วโลกจึงร่วมใจกันเฉลิมฉลองด้วยการแสดงสัญลักษณ์สีสันแห่งสายรุ้งตามที่เราเห็นในโลกออนไลน์              


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ส่งเสริมความเท่าเทียมด้านสุขภาวะของกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ  ให้มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตใจที่ดีควบคู่กับการได้รับสิทธิในระบบบริการสาธารณสุขของรัฐ ลดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพ สร้างความตระหนักรู้ให้คนในสังคม เป็นพื้นที่ปลอดภัยกับคนกลุ่มนี้ได้มีชีวิตอย่างเท่าเทียม โดยร่วมกับภาคีเครือข่าย ทั้งสถาบันการศึกษา องค์กรภาครัฐ และภาคประชาสังคม ดำเนินงานในด้านต่างๆ


Pride Month เป็นตัวเองได้ ไม่แตกต่าง  thaihealth


นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ประชากรกลุ่มเฉพาะในส่วนงานของสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ มี 8 กลุ่ม ได้แก่ คนพิการ ผู้สูงอายุ แรงงานข้ามชาติ ผู้มีปัญหาสถานะบุคคล คนไร้บ้าน กลุ่มมุสลิม  กลุ่มผู้ต้องขังหญิง และผู้มีความหลากหลายทางเพศ  


Pride Month เป็นตัวเองได้ ไม่แตกต่าง  thaihealth


“ ในส่วนของผู้มีความหลากหลายทางเพศนั้น สสส.ได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ผู้มีความหลากหลายทางเพศ หรือ  ยุทธศาสตร์สุขภาวะ LGBTIQN+ เล่มแรกของประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมรอบด้าน  และจัดเวทีวิชาการ จัดทำยุทธศาสตร์ผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ เป็นการทบทวนงานวิจัยเกี่ยวกับผู้มีความหลากหลายทางเพศทั้งหมดและเป็นยุทธศาสตร์แรกที่จะพูดถึงการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้มีความหลากหลายทางเพศ การพูดถึงระบบบริการทางสุขภาพต่างๆ ว่าเป็นอุปสรรคต่อผู้มีความหลากหลายทางเพศอย่างไร และกระบวนการเข้าไปเสริมพลังหรือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ ในงานนี้เองจะมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายที่จะวิเคราะห์ให้เห็นว่ากฎหมายไทยอาจจะรับรองเฉพาะเพศชายกับเพศหญิง ความรู้ การศึกษาก็เหมือนกัน การศึกษาก็อาจจะยังบอกว่า คนที่รักเพศเดียวกันผิดปกติ ซึ่ง สสส.และภาคีเครือข่าย อาจจะเห็นต่าง ซึ่งเราไม่เชื่อว่านี่คือความผิดปกติ” นางภรณี กล่าว


Pride Month เป็นตัวเองได้ ไม่แตกต่าง  thaihealth


นอกจากยุทธศาสตร์สุขภาวะ LGBTIQN+ ในประเทศไทยแล้ว เมื่อไม่นานมานี้ สสส.ได้ร่วมกับมูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน เปิดตัวคู่มือ บ้านนี้มีความหลากหลาย ซึ่งเป็นคู่มือสำหรับผู้ปกครองในการดูแลบุตรหลานหลากหลายเพศ นางภรณี เล่าต่อว่า คู่มือเล่มนี้เป็นเหมือนสะพานเชื่อม ความเข้าใจของพ่อแม่กับความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ต้องตระหนักก่อนว่าเรื่องความหลากหลายทางเพศไม่ใช่เรื่องผิดปกติ เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ทั่วไป เป็นความหลากหลาย ซึ่งความจริงความหลากหลายเป็นความสวยงามและเราพยายามจะพูดถึงความเป็นธรรมดา ความเป็นเรื่องปกติของเรื่องนี้  ความปรารถนาดีต่างๆ จะถูกทำความเข้าใจในหนังสือเล่มนี้ชัดเจนขึ้น  มีทั้งการพูดถึงเพศที่หลากหลาย และการทำแบบประเมินความพร้อมว่าพ่อแม่พร้อมที่จะเปิดใจ รับและรักลูกแบบที่เขาเป็นหรือยัง รวมทั้งมีแบบประเมินและคำแนะนำถึงประสบการณ์ต่างๆ เพื่อที่จะให้ทั้งบุตรหลานและผู้ปกครอง มีความสุข และสามารถก้าวเดินต่อไปได้อย่างมั่นใจมากขึ้น


“ เป็นตัวเองได้ ไม่แตกต่าง”  การเปิดใจแลกเปลี่ยนสื่อสารกันระหว่างลูกกับพ่อแม่ คือ หัวใจสำคัญที่ สสส.พยายามจะผลักดันให้เกิดพื้นที่การสื่อสารอย่างตรงไปตรงมา เข้าใจ และยอมรับกันมากขึ้น อยากให้ผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ มีความมั่นใจ กล้าที่จะสื่อสารกับคนในครอบครัว ซึ่งเปรียบเหมือนเสาหลักที่จะคอยเคียงข้างและสนับสนุนในทุกย่างก้าวของชีวิต สสส.ขอเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทุกคนมีความสุข และ กล้า มั่นใจ ที่จะเดินหน้าชีวิตต่อไปได้อย่างปลอดภัยและเท่าเทียมในสังคม


ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลด ยุทธศาสตร์สุขภาวะ LGBTIQN+ ในประเทศไทย ได้ที่ http://ssss.network/out0m  และ บ้านนี้มีความหลากหลาย ได้ที่ …chttp://http://ssss.network/uc6ft

Shares:
QR Code :
QR Code