หน้าแรก
หน้าแรก

4 กลยุทธ์ เลิกเหล้าทุกเทศกาล

16  ปีผ่านไปกับการชักชวนให้คนไทยทั้งประเทศ โดยเฉพาะนักดื่มหันมางดเหล้าเข้าพรรษา ซึ่งน่าชื่นใจทีเดียวสำหรับการประหยัดค่าใช้จ่ายกว่า 11,243 ล้านบาท โดยข้อมูลสถิติการงดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2555 มีผู้เข้าร่วมกว่า 5.3 ล้านคน ปี 2559 เพิ่มเป็น 12 ล้านคน โดยงดได้ตลอด 3 เดือน 5.8 ล้านคน ส่วนปี 2560 มีผู้เข้าร่วม 14.2 ล้านคน งดเหล้าครบ 3 เดือน ร้อยละ 37.9 แสดงให้เห็นถึงพลังของการรณรงค์ที่ได้ผล

    นพ.คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เล่าถึงการขับเคลื่อนเรื่องการชักชวนคนไทยลดเหล้าว่า การลด ละ เลิก แอลกอฮอล์ต้องทำในทุกๆ โอกาส ทุกๆ เทศกาล เพื่อตอกย้ำให้ประชาชนรับรู้ โดยกลยุทธ์ที่ใช้มี 4 ปัจจัย คือ

  1. แรงขับเคลื่อนสำคัญคือ คนรักหรือคนใกล้ตัว โดยการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายเกิดโครงการต่างๆ เช่น โครงการโพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้าครบพรรษา โดยให้นักเรียนเขียนจดหมายสื่อรักจะเป็นเด็กดี ขอให้พ่อแม่คืนความสุขให้ลูกด้วยการงดเหล้างดบุหรี่ สร้างครอบครัวอบอุ่น
  2. พลังใจในตัวเองที่จะเลิก ซึ่งแต่ละคนต่างมีพลังใจในตนเองอยู่แล้ว แต่อาจอาศัยตัวช่วยเพิ่มเติม เช่น ศาสนา ซึ่งทุกศาสนาต่างสอนให้ละเว้นอบายมุขหรือของมึนเมาอยู่แล้ว เช่น วัดจัดพิธีบวชใจในการงดเหล้าเข้าพรรษา
  3. การจัดระเบียบสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการดื่มหรือไม่ให้เข้าถึงการดื่ม เช่น การร่วมกับนายอำเภอ 157 อำเภอ ในการทำนโยบายงดเหล้าในระดับพื้นที่ เพื่อส่งเสริมและจัดสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการงดเหล้าให้ครบพรรษา หรือการจัดทำแคมเปญเรื่องร้านค้างดขายเหล้าช่วงเข้าพรรษา
  4. ระบบการแพทย์ช่วยสำหรับคนที่เลิกด้วยตนเองไม่ได้ ซึ่ง สสส.ทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในการบำบัดผู้ติดสุราในอำเภอนำร่อง 25 แห่ง ในการใช้สติบำบัดร่วมกับกระบวนการทางการแพทย์ และ สธ.ยังขอให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ร่วมชักชวนให้คนเลิกดื่มด้วย

 

“ปีนี้เราเน้นการทำงาน 2 ระดับ” นายธีระ วัชรปราณี ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) เล่ารายละเอียดถึงการทำงานที่เน้นหนัก คือ 1. ทำงานร่วมกับนายอำเภอโดยคัดเลือกนายอำเภอที่มีใจอยากทำงานรณรงค์ทั้งหมด157 คน เพื่อสนับสนุนในเชิงนโยบายระดับ เช่น เคาะประตูเชิญชวน เดินตามพระบิณฑบาต รวมถึงเชิญชวนให้ประชาชนในหน่วยงานราชการเข้ามาร่วมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา 2. ทำงานร่วมกับชุมชน โดยเน้นกิจกรรมเชิญชวนให้ชุมชนมาร่วมโครงการ มีการทำงานทั้งในเชิงนโยบายและเชิงคุณภาพ และในระหว่างพรรษาก็มีกิจกรรมเข้าไปช่วย ชม เชียร์ ผู้เข้าร่วมโครงการ       

คนหันมาเลิกเหล้าในช่วงเข้าพรรษาเยอะขึ้น แต่สิ่งสำคัญคือ ทำอย่างไรให้คนที่งดเหล้าได้บ้างสามารถงดเหล้าได้ตลอด 3 เดือน และคนที่งดเหล้าได้ 3 เดือนสามารถงดเหล้าต่อไปทั้งชีวิต ซึ่ง สสส. จัดแคมเปญคนหัวใจหิน คือ งดเหล้าได้ครบ 3 เดือน คนหัวใจเหล็ก คือ งดเหล้าได้เกิน 3 ปี และคนหัวใจเพชร คือ คนที่เลิกได้มากกว่า 3 ปีหรือตลอดชีวิต เพื่อเป็นแรงจูงใจสำหรับคนที่งดเหล้าได้ตามเงื่อนไข สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) จึงได้จัดพิธีมอบรางวัล โดยในปี 2561 มีผู้รับมอบรวม 100 ราย ในจำนวนนี้มีกว่า 80% ที่เป็นคนหัวใจหิน

Share on facebook
Share on google
chit

chit

LEAVE AND REPLAY