หน้าแรก
หน้าแรก

เอียงคออ่าน แล้วปวดคอไหม?

ถ้าปวดคอหรือมีอาการตึง ๆ นั่นอาจแสดงว่าคุณใช้เวลาอยู่กับหน้าจอนานเกินไปแล้ว ไม่ค่อยได้ขยับร่างกายหรือเคลื่อนไหวเท่าไหร่ แบบนี้ไม่ดีแน่นอนเพราะอาจนำไปสู่ผลเสียต่อสุขภาพต่างๆ นานา

ปัจจุบันคนส่วนใหญ่มักจะเผชิญกับอาการปวดบริเวณต้นคอเพิ่มมากขึ้นซึ่งมีสาเหตุจากการใช้คอมพิวเตอร์  หรือผู้ใช้งานก้มคอใช้อุปกรณ์เหล่านี้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน จึงทำให้เกิดปัญหาปวดเมื่อยบริเวณต้นคอ กล้ามเนื้อบริเวณบ่า ซึ่งหากปล่อยไว้นานก็อาจกลายเป็นออฟฟิศซินโดรมในที่สุด

ดังนั้นเราจึงควรพักสักนิด 10 นาทีทุกชั่วโมงให้ร่างกายได้ขยับ รวมไปถึงการปรับลักษณะท่าทางให้เหมาะสมก็จะช่วยได้มาก ดังต่อไปนี้

-เอามือทั้งสองข้างวางไว้บนโต๊ะ หากลอยอยู่กลางอากาศจะมีการเกร็งของกล้ามเนื้อรอบคอ ไหล่ และสะบักอย่างมาก และเลี่ยงการก้มหนาหรือเงยหน้านานๆ

-ตําแหน่งที่เหมาะสมในการวางโต๊ะคอมพิวเตอร์และเก้าอี้นั่งนั้น ไม่ควรอยู่ในระดับที่ต่างกันจนเกินไป ทั้งนี้เพราะท่านั่งที่ไม่ถูกต้องจะมีผลต่อกล้ามเนื้อของร่างกาย

-จัดวางแป้นพิมพ์และเมาส์ให้อยู่ในตําแหน่งที่ถูกต้อง เหมาะสม ควรอยู่ในระดับที่พอดีกับมือ เมื่อมีการงอศอก 90 องศา ต้องไม่ให้มีแรงกดระหว่างข้อมือ แขนส่วนบนไม่เหยียดออกกว้างเกินไป แขนส่วนล่างขนานกับพื้น และไหล่ต้องไม่เกร็ง

Share on facebook
Share on google
LittleBear

LittleBear

LEAVE AND REPLAY