หน้าแรก
หน้าแรก

ชวนผู้สูงอายุ กินดี ได้สุขภาพดี

          อีกราวๆ 10 ปี ผลคาดการณ์ตัวเลขของประชากรสูงอายุในประเทศไทยคิดเป็นร้อยละ 26.3 และในปี 2583 มีจำนวนผู้สูงอายุถึงร้อยละ 32.1 (ข้อมูลจากมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย)

นั่นแสดงถึงสัดส่วนของประชากรไทยที่จะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ แต่ก่อนจะถึงเวลานั้น การให้ความรู้และการเตรียมพร้อมเป็นผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพเป็นเรื่องสำคัญ หนึ่งในประเด็นที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เตรียมพร้อมสำหรับผู้สูงอายุคือ การกินอาหารอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้มีสุขภาพดี

อ.สง่า ดามาพงษ์  ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ทรงคุณวุฒิด้านโภชนาการ  สสส. แนะนำเรื่องโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุว่า ผู้สูงอายุ รวมถึงคนในครอบครัวทุกวัย ควรได้รับประทานอาหารที่ใช้สูตร 6:6:1 ในการปรุงต่อวัน คือ น้ำตาลไม่เกิน 6 ช้อนชา น้ำมันไม่เกิน 6 ช้อนชา และเกลือไม่เกิน 1 ช้อนชา  ซึ่งเป็นปริมาณที่เหมาะสมต่อสุขภาพของประชาชน

“การจะเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้สูงอายุต้องเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่น ๆ โดยกินอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดและปลอดภัย เพื่อทำให้เซลล์ตายช้าลง เมื่อเราอายุเข้า 35 ปี เซลล์ที่สร้างมาตลอดจะลดน้อยลง และถูกทำลายมากขึ้น จึงทำให้ผิวเหี่ยวย่น ผิวพรรณไม่เต่งตึง มีริ้วรอยเกิดขึ้น ดังนั้นการรับมือการเป็นวัยผู้สูงอายุ ควรเริ่มตั้งแต่อายุ 35 ถ้าเริ่มช่วงอายุ 40-50 ปี จะช้าเกินไป”

นักโภชนาการยังแนะนำต่อว่า การแบ่งจานอาหารในแต่ละมื้อให้ยึดสัดส่วน 2:1:1 โดยแบ่งจานอาหารออกเป็น 4 ส่วนเท่าๆ กัน 2 ส่วนแรกเป็นผัก 1 ส่วนเป็นข้าวหรือแป้ง และอีก 1 ส่วนสุดท้ายเป็นเนื้อสัตว์ไม่ติดมัน พร้อมใส่ใจการลดหวาน มัน เค็ม รวมถึงปฏิบัติตามหลัก3 อ. และ 2 ส. คือการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกาย อารมณ์ดี หลีกเลี่ยงบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา

“สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องทำเอง” แน่นอนว่าการเตรียมตัว และมีสุขภาพดีตั้งแต่เนิ่นๆ จะทำให้เรามีสุขภาพร่างกายที่ดี และเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุจะได้เป็นวัยที่มีคุณภาพ และมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงอีกด้วย

///

Share on facebook
Share on google
LittleBear

LittleBear

LEAVE AND REPLAY