หน้าแรก
หน้าแรก

โครงการ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน” ร.ร. เทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย จัดงานในโครงการสื่อสร้างสรรค์และกิจกรรมเพื่อรณรงค์โภชนาการสมวัย โครงการ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน” (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผักและผลไม้) ภายใต้โครงการ “ตากวิถี Healthy Ways” ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย

โดยมีการกล่าวต้อนรับจาก เด็กหญิงศกลรัตน์ ลำเต็ม นักเรียนแกนนำและประธานนักเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย ต่อด้วยการแสดง ชุดบันเทิงเริงกะลา, การแสดง ชุดมาริโอ้กระทงสาย, โชว์ ยำข้าวเกรียบลีลา เมนู Dinner กระทงสาย และมอบเกียรติบัตร แก่ผู้ปกครองและนักเรียน

จากนั้นมีการนำเสนอกิจกรรมบูรณาการ Dinner กระทงสาย ที่เชื่อมโยงกับการจัดการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้ต่าง และกิจกรรมรู้เท่าทันสื่อ และสรุปภาพรวมของโครงการ

ไปชมภาพบรรยากาศกิจกรรมวันนั้นกัน !

Share on facebook
Share on google
LittleBear

LittleBear

LEAVE AND REPLAY