หน้าแรก
หน้าแรก

เปิดรับสมัครแล้วงาน “วิ่งพักตับ ปอดขยับ ตับพักผ่อน”อุดรธานีไนท์รัน 2019

มาวิ่งกัน! เปิดรับสมัครแล้วงาน “วิ่งพักตับ ปอดขยับ ตับพักผ่อน”อุดรธานีไนท์รัน 2019

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการวิ่ง สร้างเสริมสุขภาพ และร่วมรณรงค์งดเหล้าตลอดพรรษา
  2. เพื่อร่วมส่งเสริมกิจกรรมเมืองกีฬา Udonthani Sport City
  3. รายได้การจัดงาน สนับสนุนเรื่องกีฬา แก่หน่วยงานในจังหวัดอุดรธานี
Share on facebook
Share on google
LittleBear

LittleBear

LEAVE AND REPLAY