หน้าแรก
หน้าแรก

4 เทคนิค สูงวัยสุขภาพดี

11.5 ล้านคน คือจำนวนของผู้สูงอายุในประเทศไทย ที่อายุ 60 ปีขึ้นไป หรือคิดเป็นร้อยละ 17.36 ซึ่งเป็นข้อมูลจากรายงานมิเตอร์ประเทศไทย มหาวิทยาลัยมหิดล ณ วันที่ 26 มีนาคม 2562 นั่นแสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยมีสัดส่วนจำนวนผู้สูงอายุสูงขึ้น และคาดว่าภายใน ในปี 2568  จะก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society)  จะมีประมาณ 14.4 ล้านคน  หรือเพิ่มขึ้นเกินร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด

วัยผู้ใหญ่ที่กำลังจะเปลี่ยนผ่านเข้าสู่วัย ‘ผู้สูงอายุ’ จำเป็นต้องเตรียมพร้อมทั้งร่างกาย และจิตใจ เพื่อให้เป็นผู้สูงวัยที่ยังคงมีสุขภาพแข็งแรง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ความสำคัญต่อกลุ่มผู้สูงอายุ และสร้างความตระหนักถึงสถานการณ์สังคมสูงอายุของประเทศไทยที่จะส่งผลกระทบต่อภาพรวมของสังคม

ผู้สูงวัยค่อนข้างมีปัญหาด้านสุขภาพกายและใจในหลายมิติ จากการรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุ ปี 2560 พบสถิติผู้สูงอายุที่โสด อยู่ตามลำพังคนเดียวหรืออยู่กับคู่สมรส โดยไม่มีลูกหลานมากขึ้น ซึ่งนอกเหนือจากต้องเผชิญปัญหาสุขภาพทางกาย ความเสี่ยงอุบัติเหตุ หรือความไม่สะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันแล้ว ยังมีปัญหาสุขภาวะทางจิตสูงขึ้นไปจนถึงปัญหาฆ่าตัวตายด้วย

วิธีการง่ายๆ จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะนำ 4 แนวคิด หรือ 4 สมาร์ต เพื่อให้ผู้สูงอายุมีกายและใจที่ดี คือ

1) Smart Walk  คือ การออกกำลังกายสม่ำเสมอเพื่อร่างกายที่แข็งแรง ไม่หกล้ม โดยให้ผู้สูงอายุออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 30-60 นาที ด้วยการบริหารร่างกายท่าต่างๆ การเดินอย่างสม่ำเสมอทุกวัน อย่างน้อยวันละ 6,000-8,000 ก้าวในผู้สูงอายุที่ปกติ สำหรับผู้สูงอายุที่สุขภาพไม่แข็งแรงอาจจะเริ่มต้นที่ 3,000 ก้าว หรือ เดินแบบสะสมเฉลี่ยวันละประมาณ 3 กิโลเมตร

2) Smart Brain  คือ การดูแล ฝึกฝนทักษะทางสมอง เพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อม และยังมีการแนะนำให้ผู้สูงอายุฝึกสมองด้วยการเล่นเกมต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ รณรงค์เรื่องไม่ดื่มสุรา ไม่สูบบุหรี่ เพราะการสูบบุหรี่มีส่วนทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อมถึง 5 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่ไม่สูบบุหรี่

3) Smart Sleep & Emotional  คือ การนอนหลับอย่างเพียงพออย่างน้อยวันละ 7-8 ชั่วโมง โดยนอนหลับในช่วงหัวค่ำและตื่นแต่เช้า หลีกเลี่ยงการกินอาหารและการออกกำลังกายก่อนนอน เพราะจะทำให้นอนไม่หลับและนำไปสู่ภาวะซึมเศร้าตามมาได้ รวมทั้งการทำจิตใจให้เบิกบาน ไม่เครียด ไม่เศร้าหมอง

4) Smart Eat  คือ การกินอาหารอย่างถูกต้องตามหลักโภชนาการ  ครบ 5 หมู่ ลดหวาน มัน เค็ม เน้นผัก ผลไม้ เลือกอาหารที่มีโปรตีนคุณภาพสูง เช่น ปลาทะเล ซึ่งมีกรดโอเมก้า 3 สูง  ช่วยบำรุงประสาท สายตา และสมอง การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพช่องปากที่ดี เพื่อความสามารถในการบดเคี้ยวอาหาร  มีฟันอย่างน้อย 20 ซี่ 4 คู่สบ

หลักการจำหลักง่ายๆ คือ “ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย” ซึ่งทางกรมอนามัย ให้ความรู้ผ่านแอปพลิเคชัน ‘สูงวัย สมองดี’ เพื่อให้ผู้สูงวัย มีอายุยืนยาวพร้อมกับมีสุขภาพที่ดีด้วย

///

Share on facebook
Share on google
LittleBear

LittleBear

LEAVE AND REPLAY

logo สสส

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสภส.

Recent Posts

FOLLOW US