หน้าแรก
หน้าแรก

ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ ขับรถช้าๆ กลับบ้านปลอดภัย

การดื่มแอลกอฮอล์แบบขาดสติ นอกจากจะทำให้ผู้ขับขี่ขาดสติแล้ว “อุบัติเหตุ” คือสิ่งที่ตัดสินชีวิตของผู้ขับขี่ รวมไปถึงผู้อื่นที่ได้รับผลกระทบด้วย

“สงกรานต์” เทศกาลที่ใครๆ ก็ต่างพากันกลับบ้าน บนถนนทุกสายล้วนเต็มไปด้วยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่มุ่งหน้ากลับไปยังบ้านเกิดของตน เฉกเช่นเดียวกันเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา หลายฝ่ายร่วมกันรณรงค์ กำหนดแนวทางและมาตรการ เพื่อลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุบัติเหตุ หรือการดื่มแอลกอฮอล์

หนึ่งในวิธีการที่จะช่วยรักษาชีวิตของผู้ขับขี่ได้คือ การขับช้าๆ  (Low Speed) ซึ่งทำให้มีสิทธิ์รอดจากอุบัติเหตุ รวมถึงไม่ดื่มแอลกอฮอล์ตลอดช่วงเวลาของการขับขี่ด้วย  สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ข้อมูลว่า การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลต่อการตัดสินใจขณะขับรถ เฉพาะเวลาตัดสินใจคนปกติอยู่ที่ 2-2.5 วินาที สำหรับตัดสินใจเมื่อเห็นคนข้ามถนนไปจนถึงเท้าแตะเบรก แต่คนที่ดื่มจนมีแอลกอฮอล์ 50-100 mg% จะตัดสินใจช้าลงไป 1 วินาที เท่ากับเพิ่ม “ระยะเบรก” ขณะความเร็วรถ 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพิ่มขึ้นมาถึง 27.7 เมตร มีโอกาส “เกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นถึง 8 เท่า” เพราะการตัดสินใจที่ช้าลง สายตาพร่ามัว ทัศนวิสัยในการมองเห็น โดยเฉพาะในช่วงกลางคืนลดลง

ด้าน นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการ สคอ. ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่อง Low speed ว่า สสส.และภาคีเครือข่ายจึงพยายามผลักดันเรื่อง “LOW SPEED มีสิทธิ์รอด” โดยการขับขี่ดีที่สุด คือ ในเมือง ไม่เกิน 50 กม./ชม. และนอกเมือง ไม่เกิน 90 กม./ชม. ที่ผ่านมา มีการทำงานร่วมกันในเชิงพื้นที่ กว่า 200 อำเภอ พบว่าอีกหนึ่งปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุคือ ทางแยก ทางร่วม ขาดป้ายเตือน และป้ายลดความเร็ว ถนนต่างระดับ รวมไปถึง จุดกลับรถ ซึ่งเป็นเรื่องยืนยันให้เห็นว่า ความเร็วเป็นส่วนหนึ่งของ อุบัติเหตุบนท้องถนนเช่นกัน

ทั้งนี้ขอให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งคัด และมีข้อแนะนำ ดังนี้ ไม่ขับรถเร็ว ไม่ดื่ม ง่วงไม่ขับ ไม่โทร. และไม่แชท การขับขี่ควรสวมหมวกกันน็อก, คาดเข็มขัดนิรภัย นอกจากนี้ ก่อนการเดินทางผู้ขับขี่ควรนอนหลับพักผ่อนให้เต็มที่อย่างน้อย 8 ชั่วโมง, ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ก่อนขับรถ, ไม่กินยาแก้ปวด แก้แพ้ หรือแก้หวัดที่มีผลทำให้ง่วง, ศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทาง, มีวินัยการขับขี่

สงกรานต์ปีนี้ ขับรถช้าๆ มีสติทุกขณะ และกลับบ้านปลอดภัยนะครับ

Share on facebook
Share on google
LittleBear

LittleBear

LEAVE AND REPLAY