หน้าแรก
หน้าแรก

สงกรานต์ 62 ชวนอนุรักษ์วิถีไทย – ใช้น้ำคุ้มค่า – ปลอดภัย

หลายๆ ปีที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างร่วมมือกันทำให้ประเพณีสงกรานต์ หรือปีใหม่ไทย เป็นประเพณีที่รักษาวิถีไทยแบบเดิม และรณรงค์เรื่องการใช้น้ำอย่างคุ้มค่า รวมไปถึงมีมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และมาตรการความปลอดภัยทางถนน เพื่อให้ประชาชนรักษาวัฒนธรรมไทยแบบเดิม และเดินทางกลับบ้านอย่างมีสติ ปลอดภัย

เมื่อเร็วๆ นี้ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 19 หน่วยงาน กำหนดแนวทางและมาตรการในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ปี 2562 ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่าทุกชีวา ปลอดภัย”

โดยแนวคิด “สงกรานต์แบบไทย” คือ การส่งเสริมให้ทุกจังหวัดจัดกิจกรรมเพื่อสืบสานตามประเพณีและวัฒนธรรมของพื้นที่ โดยเน้นวิถีวัฒธรรม ชูเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น เน้นย้ำสาระสำคัญและสิ่งที่ควรทำของประเพณีสงกรานต์ เช่น ทำความสะอาดบ้านเรือน สถานที่สาธารณะ วัด ทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม ฟังเทศน์ สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษ และรณรงค์ด้วยการแต่งกายชุดไทยหรือชุดพื้นเมือง

สำหรับ การ “ใช้น้ำคุ้มค่า” คือการขอความร่วมมือประชาชนให้ใช้อุปกรณ์ที่ปลอดภัยและประหยัดน้ำ เช่น ขันขนาดเล็ก ไม่ใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง สืบสานประเพณีอย่างมีวัฒนธรรม เล่นน้ำอย่าง รวมไปถึงขอความร่วมมืองดใช้รถบรรทุกตระเวนสาดน้ำในพื้นที่ต่างๆ กำหนดระยะเวลาการเล่นน้ำ ให้เลิกเล่นน้ำในเวลาที่กำหนด ห้ามใช้แป้งและสีต่างๆ มาเล่น

ด้าน การรณรงค์ “ทุกชีวาปลอดภัย” โดยขอความร่วมมือภาคเอกชน ผู้ประกอบการ สถานบันเทิง ผู้จัดกิจกรรม กำหนดเวลาเปิด-ปิด จัดกิจกรรมและงดจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ตามเวลาที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้จะใช้มาตรการเมาไม่ขับ ปลอดแอลกอฮอล์ สำหรับหน่วยงานอื่นๆ ก็จะมีมาตรการเข้ม ด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ดูความปลอดภัยทางน้ำ-ทางเรือ และควบคุมความเร็วการใช้รถให้ใช้รถใช้ถนนอย่างเคร่งครัด

ขณะที่ เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน (สคล.) ซึ่งสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานแถลงข่าว ประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียวปี ๒๕๖๒ “ถนนข้าวเหนียวขอนแก่น คลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ยาวและมากที่สุดในโลก” โดยมี นพ.คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ กรรมการกองทุน สสส. ร่วมพิธีเปิด พร้อมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นส่วนจังหวัดขอนแก่น , การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานขอนแก่น, ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๓ , ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น ,สถานีโทรทัศน์ช่องโมโนทเว้นตี้ไนน์ และเทศบาลนครขอนแก่น

นอกจากนี้ยังจัดพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) การจัดกิจกรรมงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียวประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับงานภาครัฐและเอกชน ที่ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมสงกรานต์ถนนข้าวเหนียว ซึ่งมีสาระสำคัญ คือ

  1. การจัดกิจกรรมเวทีระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน ต้องได้รับการพิจารณาร่วมกันกับทางเทศบาล เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทางทิศทางเดียวกัน
  2. รณรงค์เพื่อไม่บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด โดยการแสดงชื่อ/โลโก้/ไม่ขอรับทุนสนับสนุน/สื่อประชาสัมพันธ์ ที่สื่อถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด
  3. ไม่มีโคโยตี้ที่แต่งกายโป๊ ส่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
  4. การใช้เสียงภายในบริเวณงานต้องเป็นไปตามที่ทางเทศบาลกำหนด สามารถจัดกิจกรรมได้ตั้งแต่เวลา 12.00-21.00 น. เท่านั้น

หวังว่าจะได้เห็นภาพสงกรานต์ยุค 62 เต็มไปด้วยประเพณีที่ดีงดงามของแต่ละพื้นที่ มีอุบัติเหตุลดน้อยลง และคนไทยเต็มไปด้วยความสนุกสนาน

Share on facebook
Share on google
LittleBear

LittleBear

LEAVE AND REPLAY