หน้าแรก
หน้าแรก

3 อาทิตย์ พิชิตเลิกเหล้า

ตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลากว่า 15 ปี ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริม สุขภาพ (สสส.) ร่วมด้วยภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนงานงดเหล้าเข้าพรรษา จัดโครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา และเกิดวันงดดื่มสุราในปี 2551 โดยจำนวนผู้สนใจเลิกดื่มสุราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ล่าสุดในช่วงเข้าพรรษาปี 2561 มีประชาชนโทรปรึกษาการลด ละ เลิกดื่มสุราผ่านสายด่วนเลิกเหล้า 1413 สูงถึง 20,256 ราย มากกว่าปี 2560 ที่มีผู้ศึกษาอยู่ที่ 7,084 ราย หรือเพิ่มขึ้น 2.2 เท่า

ในงาน “ฉลองชัยเชิดชูเกียรติคนหัวใจหิน เหล็ก เพชร ปี 2561” นพ.คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ คณะกรรมการ สสส. ได้กล่าวว่า คนเราทำกิจวัตรแบบเดิมซ้ำๆ จนเป็นนิสัยได้ต้องใช้เวลาประมาณ 3 สัปดาห์ ร่างกายสมองจะเริ่มปรับตัว การถือโอกาสงดเหล้าในช่วงเข้าพรรษาเป็นวาระที่เหมาะสม แต่การเลิกเหล้าต้องการพลังทางใจ พลังที่ยิ่งใหญ่รอบตัวจะมีส่วนช่วยให้คนที่อยากเลิกเหล้าทำสำเร็จ “การจัดระเบียบสังคมสิ่งแวดล้อม เช่น การออกกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็มีส่วนสำคัญ แต่แรงจูงใจให้เลิกเหล้าอาจไม่สำคัญเท่ากำลังใจที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่น ซึ่งกระบวนการคือสิ่งสำคัญที่จะทำให้จำนวนผู้ดื่มสุราลดลง”

Share on facebook
Share on google
chit

chit

LEAVE AND REPLAY