หน้าแรก
หน้าแรก

สภาผู้นำฯ บ้านพงสะตือ สร้างชุมชนน่าอยู่ สู่สุขภาวะที่ดี

ชุมชนไหนที่ต้องการพัฒนาไปสู่ชุมชนที่มีสุขภาวะที่ดี อีกทั้งยังปลอดสารพิษในการเกษตรอย่างเข้มแข็ง วันนี้เรามีแนวคิดของชุมชนต้นแบบในเรื่องนี้อย่าง “บ้านพงสะตือ” มาบอกเล่าสู่กันฟังครับ

โครงการชุมชนน่าอยู่ “บ้านพงสะตือ” ม.6 ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ สสส. สนับสนุน ซึ่งจัดการชุมชนด้วยสภาผู้นำ ดึงการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ให้ชุมชนแก้ปัญหาของตนเองได้ โดยใช้กลไกการขับเคลื่อนให้มีหน่วยจัดการ ทำให้เกิดสภาผู้นำจากเหล่าจิตอาสาภายในชุมชนมาร่วมกันวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา จนนำไปสู่ชุมชนที่มีศักยภาพที่ทั้งน่าอยู่และเข้มแข็ง

จากเคล็ดลับจัดการและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจของชุมชน 4 ด้าน ดังต่อไปนี้

1. สารชีวภาพ เพื่อลดปริมาณแมลงวันที่เป็นปัญหาของชุมชน

2. ปลูกผักปลอดสารพิษ เพื่อบริโภคภายในครัวเรือนและจำหน่าย ทำให้สุขภาพดีและมีรายได้

3. ผสานแนวคิดสภาผู้นำชุมชนน่าอยู่สู่สภานักเรียน ทำโครงการส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้ เพื่อสุขภาพของนักเรียน

4. ปลูกกระเทียมปลอดสารพิษ 100% เกิดอาชีพและรายได้ในครัวเรือน

และนี่คือกลไลที่สำคัญจากชุมชนบ้านพงสะตือ ซึ่งเพื่อนๆ สามารถนำไปประยุกต์ปรับใช้กันในชุมชนของตนเองเพื่อสุขภาวะที่ดียิ่งขึ้นได้

 

Share on facebook
Share on google
chit

chit

LEAVE AND REPLAY