หน้าแรก
หน้าแรก

ปฏิทิน

มิถุนายน 2019

ประชุมวิชาการ ทอพ. ครั้งที่ 6 หัวข้อ “Silver Society ขับเคลื่อนสังคมและระบบเศรษฐกิจไทย”

องค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ .. เรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ ทอพ. ครั้งที่ 6  “Silver Society ขับเคลื่อนสังคมและระบบเศรษฐกิจไทย” เพื่อร่วมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์สำหรับสังคมสูงวัย ...
27 มิ.ย.
8:30 am - 3:30 pm
กรกฎาคม 2019

สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ (สภส.) จัดการอบรมหลักสูตร Visual Note รุ่นที่ 3

สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ (สภส.) จะจัดการอบรมหลักสูตร Visual Note รุ่นที่ 3 (เปลี่ยนการบันทึกที่เน้นความถูกต้อง “ความครบของเนื้อหา” สู่การ “ใช้ภาพ” สะท้อนความเข้าใจ ...
18 ก.ค. - 19 ก.ค.
8:00 am - 6:00 pm
No event found!