หน้าแรก
หน้าแรก

8 พฤษภาคม วันกาชาดสากล

วันกาชาดสากล ถือเป็นหนึ่งในวันที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ และจัดกิจกรรมรำลึกเป็นประจำทุกปี โดยมีที่มาจากจุดเริ่มต้นของสงครามที่นำมาซึ่งความสูญเสีย หน่วยงาน “สภากาชาดสากล” จึงถือกำเนิดขึ้น เพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่เจ็บป่วยโดยไม่เลือกฝักเลือกฝ่าย ทั้งในช่วงศึกสงครามหรือแม้กระทั่งในยามสงบ

ประวัติวันกาชาดสากล

วันกาชาดสากล ได้เกิดขึ้นจากแรงผลักดันของนาย ญัง อังรี ดูนังต์ (Jean Henri Dunant) ซึ่งเป็นนายธนาคารชาวสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งได้พบกับเหตุการณ์การทำสงครามกันของทหารฝรั่งเศสและอิตาลี กับกองกำลังของออสเตรีย ณ หมู่บ้านซอลเฟริโน ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2402  ซึ่งในเหตุการณ์นั้นมีทหารบาดเจ็บ ล้มตายเป็นจำนวนมาก เนื่องจากขาดการช่วยเหลือจากหน่วยพยาบาล ญัง อังรี ดูนังต์ จึงได้รวมบรรดาหมอและแพทย์ต่างๆ เข้าช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ให้แก้ทหารที่ได้รับบาดเจ็บ โดยไม่คำนึงว่าเป็นมิตรหรือศัตรู

และเมื่อเดินทางกลับมายังกรุงเจนีวา ญัง อังรี ดูนังต์ ได้เขียนหนังชื่อ “ความทรงจำที่ซอลเฟริโน” โดยในหนังสือนั้นมีบทความสำคัญๆ ท่อนหนึ่งว่า “จะเป็นไปได้หรือไม่ ที่จะจัดตั้งองค์กรอาสาสมัครสำหรับการช่วยเหลือผู้ที่บาดเจ็บและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ” อีกทั้งยังเสนอแนวทางเพิ่มเติมว่า ควรจะมีเครื่องมือในการดูแลรักษาและ ช่วยเหลือให้กับเหล่าทหารหรือ ผู้ประสบเหตุต่างๆ

จากข้อเสนอแนะดังกล่าว ทำให้เกิดการประชุมระหว่างประเทศขึ้น ณ กรุงเจนีวา โดยมีผู้แทนจาก 16 ประเทศเข้าร่วมประชุม กระทั่งนำไปสู่การก่อตั้งสภากาชาดสากลขึ้น ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในปี พ.ศ. 2406  และได้มีการจัดตั้ง “คณะกรรมการระหว่างประเทศเพื่อบรรเทาทุกข์ทหารบาดเจ็บ” ขึ้นด้วย ซึ่งปัจจุบันคือ คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (The Internation Committee of the Red Cross หรือ ICRC)

และได้กำหนดให้วันที่ 8 พฤษภาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของนายอังรี ดูนังต์ เป็นวันกาชาดโลกนั่นเอง

อ้างอิงข้อมูลประวัติจาก : mthai.com, kapook.com

Date

พ.ค. 08 2019

Time

All of the day

Leave a Comment