หน้าแรก
หน้าแรก

23 พฤษภาคม วันเต่าโลก

เต่า เป็นสัตว์ที่มีอายุยืนยาวและอยู่คู่กับโลกเรามาอย่างยาวนานทั้งยังขึ้นชื่อว่าเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนที่สุดในโลกชนิดหนึ่ง แต่เนื่องจากในปัจจุบันมลพิษและปัจจัยต่างๆรวมถึงการลักลอบค้าเต่าทำให้เต่ามีจำนวนลดลงเป็นอย่างมาก วันเต่าโลกจึงมีเพื่อกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกอนุรักษ์เต่ามากขึ้น จึงอยากให้ทุกคนตระหนักถึงปัญหาในปัจจุบันและร่วมกันอนุรักษ์เต่ากันสืบไป

ประวัติวันเต่าโลก

วันที่ 23 พฤษภาคมของทุกปี ได้ถูกกำหนดให้เป็นวัน World Turtle Day หรือ วันเต่าโลก โดยองค์กร American Tortoise Rescue ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นองค์กรอนุรักษ์และช่วยเหลือเต่าบกและเต่าทะเล โดยจุดประสงค์ของวันเต่าโลกมีขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับเต่า รวมทั้งปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนร่วมกันอนุรักษ์ เนื่องจากเต่าเป็นสัตว์ที่มีปริมาณแนวโน้มลดลงทั่วโลก

เต่าทะเลทั่วโลกมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องอันเป็นผลกระทบโดยตรงจากมนุษย์ ซึ่งในอดีตเต่าทะเลจำนวนมากต้องถูกล่าเพื่อนำเนื้อและไขมันมาบริโภค กระดองและซากเต่าทะเล ถูกนำมาแปรรูปเป็นเครื่องประดับตกแต่ง แถมไข่เต่าทะเลเกือบทั้งหมดถูกนำมาบริโภค ทำให้เต่าทะเลที่จะเจริญเติบโตไปเป็นพ่อแม่พันธุ์ลดลงอย่างรวดเร็ว

ปัจจุบันเต่าไทยกำลังเผชิญกับภาวะวิกฤติที่มาจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงจากนักล่าที่มีอิทธิพลที่สุดในโลก คือ มนุษย์ ทั้งจากการล่าเพื่อนำไปบริโภคด้วยความเชื่อว่าเป็นยาอายุวัฒนะ หรือแม้กระทั่งการจับเพื่อนำไปปล่อยตามความเชื่อทางศาสนา ที่ล้วนแต่ส่งผลให้สัตว์ดึกดำบรรพ์ที่มีวิวัฒนาการและอยู่บนโลกมานานมากกว่า 220 ล้านปี ลดลงมากกว่าร้อยละ 50 ในประเทศไทยและสถิติการวางไข่ของเต่าทะเลลดลงมากกว่า 5 เท่า จากจำนวนมากกว่า 2,500 รังต่อปี เหลือเพียงปีละ 300-400 รังต่อปี ในช่วงเวลา 50 ปีที่ผ่านมาอีกด้วย

แม้ว่าเต่าทะเลในประเทศไทยจะได้รับความคุ้มครองก็ตาม แต่สถิติการลดลงก็ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง และปัจจุบันเต่าทะเลลดลงจนมีแนวโน้มว่าจะสูญพันธุ์ไปในไม่ช้าในที่สุด แต่อย่างไรก็ตาม เต่าจะไม่หายไปไหน ถ้าเรายังคงรวมใจช่วยกันอนุรักษ์มัน

อ้างอิงข้อมูลเพิ่มเติมจาก : trueplookpanya

Date

พ.ค. 23 2019

Time

All of the day

Leave a Comment