หน้าแรก
หน้าแรก

วันมะเร็งโลก

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ ของทุกปี องค์การอนามัยโลก (World Health Organization) กำหนดให้เป็น วันมะเร็งโลก (World Cancer Day) โดยเริ่มมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2007 เพื่อให้คนทั่วโลกตระหนักถึงความสำคัญของโรคมะเร็ง และได้มีการใช้สัญลักษณ์รูป “โบว์ไขว้” ในการสื่อแทนความหมาย โดยใช้สีสันในการแยกแยะชนิดของแต่ละมะเร็ง

Date

ก.พ. 04 2019

Time

All of the day

Leave a Comment