My Healthy Journey ชวนเติมความรอบรู้สุขภาวะ

ที่มา : โครงการสามพรานโมเดล


ภาพประกอบจากโครงการสามพรานโมเดล


My Healthy Journey ชวนเติมความรอบรู้สุขภาวะ thaihealth


คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จับมือ ตลาดสุขใจ จัดกิจกรรม “My Healthy Journey” ชวนผู้บริโภคเติมความรอบรู้สุขภาวะและตรวจสุขภาพแบบองค์รวม 17-18 สิงหาคมนี้ ณ ตลาดสุขใจ สวนสามพราน


เพราะสุขภาพดี คือ สิ่งสำคัญที่สุด และคงไม่มีใครต้องการทำงานเพื่อหาเงินมารักษาสุขภาพในยามเจ็บป่วย ดังนั้น เพื่อลดภาวะความเสี่ยง และสร้างความตื่นตัวเรื่องการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม คือ กายดี ใจดี สังคมดี สู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมมือกับ ตลาดสุขใจ จัดกิจกรรม “My Healthy Journey” ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เชิญชวนลูกค้าตลาดสุขใจ ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค รวมถึงประชาชนทั่วไป มาเติมความรอบรู้ด้านสุขภาพและอาหาร พร้อมทั้งตรวจสุขภาพแบบองค์รวม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 


My Healthy Journey ชวนเติมความรอบรู้สุขภาวะ thaihealth


ผศ.ดร.วิลาสินี สุวรรณจ่าง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาสุขภาวะสวัสดิภาพและความปลอดภัย คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล กล่าวว่า เรื่องของสุขภาพมีความสำคัญมาก เป็นเทรนด์ของโลกเลยก็ว่าได้ ทุกคนไม่ต้องการที่จะทำงานหาเงินมาเพื่อมารักษาสุขภาพในยามป่วย ฉะนั้นถ้าเรารู้วิธีการดูแลให้ตัวเองมีสุขภาพแข็งแรงจะส่งผลดีในระยะยาว และอีกประเด็นที่น่าเป็นห่วง คือ ประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งแนวโน้มของคนที่จะเป็นภาวะสมองเสื่อมสูงขึ้นเรื่อย ๆ สาเหตุเกิดจากปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เช่น ภาวะความเครียด การบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม การพักผ่อนไม่เพียงพอ โรคนี้ไม่มียารักษาให้หายขาด ฉะนั้น เพื่อเป็นการป้องกันที่ดีเราต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดี ต้องรู้จักเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ปลอดภัยต่อสุขภาพ และควรออกกำลังกายตามความเหมาะสมไม่เครียด เพราะความเครียดสะสมจะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเสียสมดุล และควรตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี


ทว่า โรคบางชนิดไม่แสดงออกผ่านทางอารมณ์ให้เห็นอย่างชัดเจน บางคนเกิดภาวะเครียดแต่หน้ายังยิ้ม จึงต้องยอมรับว่ามีคนจำนวนไม่น้อยที่ต้องการข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์มาสนับสนุนการตัดสินใจ เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทั้งการบริโภคและการใช้ชีวิต คณะเทคนิคการแพทย์ มหิดล ซึ่งเป็นหน่วยงานสำคัญในการตรวจวิเคราะห์ค่าต่าง ๆ ในร่างกาย หาคำตอบผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ซึ่งใช้หลักการเดียวกับกิจกรรม “My Healthy Journey” ส่งเสริมสุขภาพองค์รวม ที่ไม่ใช่แค่ให้ความรู้เรื่องสุขภาพ แต่มีบริการตรวจสุขภาพเชิงลึกเพื่อประเมินสถานะทางสุขภาพ เพื่อนำไปแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านต่าง ๆ สู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี 


My Healthy Journey ชวนเติมความรอบรู้สุขภาวะ thaihealth


ภายใต้กิจกรรม “My Healthy Journey” จะทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้จักสุขภาพของตัวเองมากขึ้น เข้าถึงวิถีชีวิตการกิน – อยู่ มีความรอบรู้เรื่องสุขภาพและอาหารสู่การมีสุขภาวะที่ดี รวมถึงมีส่วนร่วมสร้างสังคมอินทรีย์ ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ เริ่มจากการตรวจสุขภาพองค์รวมด้วยเครื่องมือทันสมัยโดยทีมผู้เชี่ยวชาญจากคณะเทคนิคการแพทย์ สัมผัสประสบการณ์ในฟาร์มอินทรีย์ ผ่าน workshop สนุก ๆ ที่หมู่บ้านปฐม ลุ้นรับของรางวัล และกิจกรรม Learn & share ให้ทุกคนมีโอกาสส่งต่อและรับแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ดี ๆ เพื่อร่วมขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์สู่การมีชีวิตที่สมดุล พร้อมกันนี้ยังได้ ชม ช้อป ชิม พืชผัก ผลไม้ และสินค้าเกษตรอินทรีย์แปรรูปที่ตลาดสุขใจอีกด้วย


My Healthy Journey ชวนเติมความรอบรู้สุขภาวะ thaihealth


สำหรับโปรแกรมการตรวจสุขภาพ มีรายละเอียดดังนี้ 1.ตรวจสุขภาพ 22 รายการ เปิดรับผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป จำนวน 50 คน (ตรวจเฉพาะวันเสาร์ที่ 17 เวลา 07.00-9.00 น.) โปรแกรมนี้ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า 2.ตรวจน้ำตาลในเลือด (เจาะปลายนิ้ว) รับบุคคลทั่วไปจำนวน 100 คน/วัน เริ่มตรวจตั้งแต่เวลา 07.00-11.00 น. (ลงทะเบียนหน้างาน) และ 3.ตรวจวัดคลื่นสัญญาณไฟฟ้าสมอง รับบุคคลทั่วไปจำนวน 40 คน/วัน เริ่มตรวจเวลา 12.30-15.30 น. (ลงทะเบียนหน้างาน)


ทุกกิจกรรมไม่เสียค่าใช้จ่ายและรับจำนวนจำกัด ห้ามพลาด 17-18 สิงหาคมนี้ พบกันที่ ตลาดสุขใจ ในสวนสามพราน จ.นครปฐม สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสอบได้ที่ 081-942-3600 หรือ 082-291-9080

Shares:
QR Code :
QR Code