MOU โครงการพัฒนาเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพชีวิตกำลังพลของกองทัพเรือ

featured

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการโครงการพัฒนาเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพชีวิตกำลังพล และชุมชนแบบบูรณาการของกองทัพเรือ กับ กองทัพเรือ โดย กรมการขนส่งทหารเรือ มี พลเรือตรี ทิวา ดาราเมือง เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ และ ดร. สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ลงนามร่วมกัน เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ณ กรมการขนส่งทหารเรือ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

Shares:
QR Code :
QR Code