Kick Off ล้างตลาดทั่วไทย สกัดโควิด-19

ที่มา : โพสต์ทูเดย์


Kick Off ล้างตลาดทั่วไทย สกัดโควิด-19 thaihealth


แฟ้มภาพ


ภูเก็ต-กรมอนามัย Kick Off ล้างตลาดทั่วไทย สกัดเชื้อโควิด-19ระบาด ประเดิมตลาดเกษตร พร้อมแนะวิธีการทำความสะอาดตามหลักสุขาภิบาล


นายแพทย์บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ได้จัดกิจกรรม Kick Off กิจกรรมรณรงค์ล้างตลาดทั่วไทย ไล่ COVID-19 รับปีใหม่ 2564 โดยเริ่มต้นที่ตลาดเกษตร อ.เมือง จ.ภูเก็ต เพื่อรณรงค์ล้างตลาดให้ถูกวิธีตามหลักสุขาภิบาล และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด 19 พร้อมเน้นย้ำช่วงที่มีการระบาดของโรคผู้ประกอบการควรล้างตลาดอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง ส่วนแผงอาหารสดต้องล้างทุกวัน เพื่อลดการแพร่กระจายโรคป้องกันโควิด 19 และเป็นการสร้างความมั่นใจให้กัประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในการจับจ่ายซื้อของ


สำหรับวิธีการล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล สามารถปฏิบัติได้ ดังนี้คือ การล้างแผงจำหน่ายอาหารสด อาหารทะเล และแผงเนื้อสัตว์ชำแหละทุกวันด้วยโชดาไฟ ชนิด 96 เปอร์เซ็นต์ เพื่อขจัดคราบไขมันและให้ใช้น้ำสะอาดฉีดล้าง ทางเดิน ฝาผนัง และกวาดล้างลงสู่ทางระบบน้ำเสีย เพื่อชะล้างสิ่งสกปรกและสารเคมีที่ใช้ทำความสะอาดออกให้หมดส่วนบริเวณที่พักขยะ ต้องเก็บรวบรวมขยะไปกำจัดให้หมดและล้างทำความสะอาดและ บริเวณห้องน้ำ หรือจุดสัมผัสที่ใช้ร่วมกันในตลาด ต้องเพิ่มความถี่การทำความสะอาดทุก 2 ชั่วโมง โดยใช้น้ำยาทำความสะอาดหรือผงซักฟอก รวมถึงฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ำยาฟอกขาว และล้างออกด้วยน้ำให้สะอาด


สำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาด ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย สวมถุงมือยางและผ้ายางกันเปื้อน สวมรองเท้าพื้นยางหุ้มแข็งทุกครั้งขณะทำความสะอาด หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้าโดยไม่จำเป็นและหลังจากปฏิบัติงานเสร็จต้องล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำทันที

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ