ข่าวสร้างสุข  สาระสุขภาพ  เพื่อนสร้างสุขภาวะ  ข่าวสร้างสุข  สาระสุขภาพ  เพื่อนสร้างสุขภาวะ
 • บทความล่าสุด

 • ภาคีบอกข่าว

 • ^
  นิ่วในถุงน้ำดี พบในหญิงมากกว่าชาย 1-2 เท่า

  นิ่วในถุงน้ำดี มักพบในผู้ที่มีอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป พบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายประมาณ 1-2 เท่า ผู้ที่มีระดับคอเลสเตอรอลสูง ผู้หญิงที่มีบุตรแล้ว ผู้ป่วยที่เป็นเบาหวาน ธาลัสซีเมีย โลหิตจางจากเม็ดเลือดแดงแตก มีโอกาสเป็นนิ่วในถุงน้ำดีมากกว่าคนทั่วไป

  นิ่วในถุงน้ำดี พบในหญิงมากกว่าชาย 1-2 เท่า นิ่วในถุงน้ำดี มักพบในผู้ที่มีอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป พบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายประมาณ 1-2 เท่า ผู้ที่มีระดับคอเลสเตอรอลส... อ่านต่อ >
 • ^
  สูงวัยฟิตร่างกาย ลดการเสื่อมสภาพร่างกาย

  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะผู้สูงอายุออกกำลังกายเพื่อสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อลดการเสื่อมสภาพของร่ายกายให้ชะลอช้าลง ป้องกันการหกล้ม

  สูงวัยฟิตร่างกาย ลดการเสื่อมสภาพร่างกาย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะผู้สูงอายุออกกำลังกายเพื่อสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อลดการเสื่อมสภาพของร่ายกายให้ชะลอช้า... อ่านต่อ >
 • ^
  เข็มฉีดยาที่ใช้แล้วควรทิ้งให้ถูกต้องเพื่อความปลอดภัย

  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แนะเข็มฉีดยาที่ใช้แล้วควรทิ้งให้ถูกต้องเพื่อความปลอดภัย เผยโครงการยุติปัญหาวัณโรคและโรคเอดส์ มีเป้าหมายสำคัญคือกลุ่มผู้ใช้สารเสพติดด้วยวิธีฉีด เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ลดการเสียชีวิตจากการติดเชื้อเอชไอวี และการใช้ยาเกินขนาด เป็นหนึ่งในการดำเนินงานลดอันตรายจากสารเสพติด จากการใช้เข็มและอุปกรณ์ร่วมกัน

  เข็มฉีดยาที่ใช้แล้วควรทิ้งให้ถูกต้องเพื่อความปลอ... กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แนะเข็มฉีดยาที่ใช้แล้วควรทิ้งให้ถูกต้องเพื่อความปลอดภัย เผยโครงการยุติปัญหาวัณโรคและโรคเอ... อ่านต่อ >
 • ^
  รพ.แม่สาย ตรวจคัดกรองภาวะธาลัสซีเมียในกลุ่มเสี่ยง

  "ธาลัสซีเมีย"เป็นโรคโลหิตจางเรื้อรังที่เกิดจากความผิดปกติของยีนที่เกี่ยวข้องในการสังเคราะห์ฮีโมโกลบินของเม็ดเลือดแดง ทำให้เม็ดเลือดแดงแตกง่าย ผู้ที่เป็นโรคจะมีอาการแตกต่างกันตั้งแต่มีโลหิตเด็กนานส่วนผู้ที่ไม่เป็นโรคหรือที่เรียกว่าเป็นพาหะจะมีสุขภาพแข็งแรงเช่นเดียวกับคนปกติทั่วไป แต่สามารถถ่ายทอดยีนที่ผิดปกติไปสู่ลูกหลานได้ ในประเทศไทยพบพาหะธาลัสซีเมียประมาณร้อยละ 30-40 ของประชากรหรือประมาณ18-24 ล้านคนและมีผู้ป่วยโดยรวมประมาณ 6 แสนคน

  รพ.แม่สาย ตรวจคัดกรองภาวะธาลัสซีเมียในกลุ่มเสี่ย... "ธาลัสซีเมีย"เป็นโรคโลหิตจางเรื้อรังที่เกิดจากความผิดปกติของยีนที่เกี่ยวข้องในการสังเคราะห์ฮีโมโกลบินของเม็ดเล... อ่านต่อ >
 • ^
  ลดใช้พลาสติก ไม่เพิ่มขยะ

  กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันลดใช้พลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้น ย้ำ หากกำจัดไม่ถูกต้องอาจก่อมลพิษต่อสุขภาพตามมา และยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์นำโรคด้วย

  ลดใช้พลาสติก ไม่เพิ่มขยะ กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันลดใช้พลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้น ย้ำ หากกำจัดไม่ถูกต้องอาจก่อ... อ่านต่อ >
 • ^
  เตือน โรคท้องผูกในผู้สูงอายุ

  สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ แนะผู้สูงอายุปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิต กินอาหารที่มีเส้นใย ผักผลไม้ให้มาก ดื่มน้ำ 6 – 8 แก้วต่อวัน ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ขับถ่ายให้เป็นเวลา และไม่ควรซื้อยาระบายมากินเป็นประจำ ป้องกันอาการไม่พึงประสงค์จากท้องผูกได้

  เตือน โรคท้องผูกในผู้สูงอายุ สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ แนะผู้สูงอายุปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิต กินอาห... อ่านต่อ >
 • ^
  ผู้สัมผัสอาหารควรสวมถุงมือยาง

  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข รณรงค์ผู้สัมผัสอาหารสวมถุงมือยางในการปรุงประกอบอาหารทุกครั้ง หวังลดการปนเปื้อนเชื้อโรคจากการสัมผัสทางมือ โดยเลือกถุงมือที่มีคุณภาพดี พร้อมแนะให้หลีกเลี่ยงถุงมือพลาสติกรีไซเคิล หวั่นสะสมเชื้อโรค

  ผู้สัมผัสอาหารควรสวมถุงมือยาง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข รณรงค์ผู้สัมผัสอาหารสวมถุงมือยางในการปรุงประกอบอาหารทุกครั้ง หวังลดการปนเปื้อนเชื้อโรคจากการส... อ่านต่อ >
 • ^
  คณะสงฆ์ลำพูนต้นแบบ พระอสว.

  คณะสงฆ์ลำพูนต้นแบบ พระอสว. เน้นให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่พระสงฆ์ ทั้งยังมีการทำงานร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

  คณะสงฆ์ลำพูนต้นแบบ พระอสว. คณะสงฆ์ลำพูนต้นแบบ พระอสว. เน้นให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่พระสงฆ์ ทั้งยังมีการทำงานร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ... อ่านต่อ >
 • ^
  จิตเวชโคราช ขยายบริการผู้ป่วยจิตเวชสู่ รพ.ชุมชน

  รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ เร่งขยายบริการผู้ป่วยจิตเวชลงสู่โรงพยาบาลชุมชนที่อยู่ใน4 จังหวัดอีสานตอนล่าง เอื้อความสะดวกผู้ป่วยเข้าถึงบริการตรวจรักษาและรับยากินควบคุมอาการอย่างต่อเนื่องใกล้บ้านที่สุด โดยเพิ่มความเชี่ยวชาญให้เภสัชกรประจำรพ.ชุมชน สามารถดูแลจ่ายยารักษาโรคทางจิต 35 รายการมาตรฐานเดียวกันและมีความปลอดภัย ผลดำเนินการในรอบ 3 ปี ครอบคลุมรพ.ชุมชนแล้วกว่าครึ่ง ปัญหาส่งผู้ป่วยกลับมารับยาเดิมที่รพ.จิตเวชฯลดลงเป็นศูนย์

  จิตเวชโคราช ขยายบริการผู้ป่วยจิตเวชสู่ รพ.ชุมชน รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ เร่งขยายบริการผู้ป่วยจิตเวชลงสู่โรงพยาบาลชุมชนที่อยู่ใน4 จังหวัดอีสานตอนล่าง เอื้อความสะด... อ่านต่อ >
 • ^
  รู้ทัน โรคระบบทางเดินปัสสาวะ

  ปัจจุบัน ไม่เพียงแต่เทคโนโลยีจะช่วยให้ชีวิตของคนเราง่ายขึ้น แต่กับเรื่องของสุขภาพก็ไม่แพ้กัน เช่นเดียวกับการผ่าตัดในศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ ที่สามารถส่องกล้องผ่าตัด ทำให้แผลมีขนาดเล็กลงได้

  รู้ทัน โรคระบบทางเดินปัสสาวะ ปัจจุบัน ไม่เพียงแต่เทคโนโลยีจะช่วยให้ชีวิตของคนเราง่ายขึ้น แต่กับเรื่องของสุขภาพก็ไม่แพ้กัน เช่นเดียวกับการผ่าตัดในศัลย... อ่านต่อ >
 • ^
  เตือน อย่าซื้อยาช่วยเพิ่มอารมณ์ทางเพศทางเน็ต เสี่ยงถึงชีวิต

  อย. เตือน อย่าหลงเชื่อโฆษณาขายยาปลุกเซ็กซ์ช่วยเพิ่มอารมณ์ทางเพศทางเน็ต อย.ไม่เคยอนุญาตให้โฆษณาในลักษณะดังกล่าว ย้ำ! ไม่อนุญาตให้ขายยาทางอินเทอร์เน็ต หรือทางเว็บไซต์ต่าง ๆ ผู้ขายมีความผิดและผู้บริโภคมีความเสี่ยงถึงชีวิตได้

  เตือน อย่าซื้อยาช่วยเพิ่มอารมณ์ทางเพศทางเน็ต เสี... อย. เตือน อย่าหลงเชื่อโฆษณาขายยาปลุกเซ็กซ์ช่วยเพิ่มอารมณ์ทางเพศทางเน็ต อย.ไม่เคยอนุญาตให้โฆษณาในลักษณะดังกล่าว ย้ำ! ไม่อ... อ่านต่อ >
 • ^
  แนะนักวิ่งประเมินความพร้อมร่างกายก่อนวิ่ง

  กระทรวงสาธารณสุข แนะนักวิ่งมาราธอนประเมินความพร้อมของร่างกาย ผู้ชายอายุ 40 ปี และผู้หญิงอายุ 50 ปีขึ้นไปขอให้ไปรับการตรวจสุขภาพประจำทุกปี ก่อนวิ่งพักผ่อนให้เพียงพอ งดดื่มสุรา ผู้จัดงานต้องปฏิบัติตามคู่มือการจัดกิจกรรมของสหพันธ์สมาคมกรีฑานานาชาติ

  แนะนักวิ่งประเมินความพร้อมร่างกายก่อนวิ่ง กระทรวงสาธารณสุข แนะนักวิ่งมาราธอนประเมินความพร้อมของร่างกาย ผู้ชายอายุ 40 ปี และผู้หญิงอายุ 50 ปีขึ้นไปขอให้ไปรับการตรว... อ่านต่อ >
next
previous
 • ^
  ผลสำรวจความสุขคนวัยทำงาน แฮปปี้ 8

  สำนักวิจัยซูเปอร์โพล เปิดเผยผลสำรวจความสุขคนวัยทำงาน Happy8 ยุครัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จากกลุ่มตัวอย่างคนทำงาน 32,184 หน่วยตัวอย่างใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน-19 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล และ เครือข่ายวิชาการวิจัยความสุข เปิดเผยว่า ความสุขของคนทำงานที่อันดับสูงที่สุดคือร้อยละ 70.68 จากความสุขในทางสงบสุข จากการใช้ชีวิตตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา

  ผลสำรวจความสุขคนวัยทำงาน แฮปปี้ 8 สำนักวิจัยซูเปอร์โพล เปิดเผยผลสำรวจความสุขคนวัยทำงาน Happy8 ยุครัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จากกลุ่มตัวอย่างคนทำงาน 3... อ่านต่อ >
 • ^
  ต้นแบบอาหารกลางวันจัดการได้

  หลังจากที่ จ.ตากได้ประกาศตัวเป็นจังหวัดต้นแบบการจัดการอาหารกลางวันคุณภาพในโรงเรียน เพื่อขยายผลให้ครอบคลุมกับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั้งหมด จำนวน 36 โรงเรียน เมื่อปีพ.ศ.2561ซึ่งจากการดำเนินงานมา 1 ปี พบว่าการดำเนินงานที่ประสบ ความสำเร็จ จากการบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจรของโครงการตามแนวพระราชดำริฯ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทำให้เกิดการพัฒนาด้านเกษตร อาหาร โภชนาการและสุขภาพของเด็กในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี

  ต้นแบบอาหารกลางวันจัดการได้ หลังจากที่ จ.ตากได้ประกาศตัวเป็นจังหวัดต้นแบบการจัดการอาหารกลางวันคุณภาพในโรงเรียน เพื่อขยายผลให้ครอบคลุมกับสถานศึกษาในส... อ่านต่อ >
 • ^
  ศูนย์รักล้อ พัฒนาเครือข่ายจักรยานสร้างสุข

  สอศ.เดินหน้าผุด ศูนย์รักล้อ พัฒนาเครือข่ายจักรยานสร้างสุข

  ศูนย์รักล้อ พัฒนาเครือข่ายจักรยานสร้างสุข สอศ.เดินหน้าผุด ศูนย์รักล้อ พัฒนาเครือข่ายจักรยานสร้างสุข อ่านต่อ >
 • ^
  พัฒนาหลักสูตรการส่งเสริมการมีกิจกรรมในสถานศึกษา

  สสส. จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรการส่งเสริมการมีกิจกรรมในสถานศึกษา

  พัฒนาหลักสูตรการส่งเสริมการมีกิจกรรมในสถานศึกษา สสส. จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรการส่งเสริมการมีกิจกรรมในสถานศึกษา อ่านต่อ >
next
previous
 • ^
  รพ.แม่สาย ตรวจคัดกรองภาวะธาลัสซีเมียในกลุ่มเสี่ยง

  "ธาลัสซีเมีย"เป็นโรคโลหิตจางเรื้อรังที่เกิดจากความผิดปกติของยีนที่เกี่ยวข้องในการสังเคราะห์ฮีโมโกลบินของเม็ดเลือดแดง ทำให้เม็ดเลือดแดงแตกง่าย ผู้ที่เป็นโรคจะมีอาการแตกต่างกันตั้งแต่มีโลหิตเด็กนานส่วนผู้ที่ไม่เป็นโรคหรือที่เรียกว่าเป็นพาหะจะมีสุขภาพแข็งแรงเช่นเดียวกับคนปกติทั่วไป แต่สามารถถ่ายทอดยีนที่ผิดปกติไปสู่ลูกหลานได้ ในประเทศไทยพบพาหะธาลัสซีเมียประมาณร้อยละ 30-40 ของประชากรหรือประมาณ18-24 ล้านคนและมีผู้ป่วยโดยรวมประมาณ 6 แสนคน

  รพ.แม่สาย ตรวจคัดกรองภาวะธาลัสซีเมียในกลุ่มเสี่ย... "ธาลัสซีเมีย"เป็นโรคโลหิตจางเรื้อรังที่เกิดจากความผิดปกติของยีนที่เกี่ยวข้องในการสังเคราะห์ฮีโมโกลบินของเม็ดเล... อ่านต่อ >
 • ^
  "S Ranger" ลุยปราบมฤตยูควันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ฯ

  งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2562 นี้ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะสสส. ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมออกบูธนิทรรศการ "S Ranger หน่วยปราบมฤตยูควัน"

  "S Ranger" ลุยปราบมฤตยูควันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์... งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2562 นี้ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะสสส. ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับ... อ่านต่อ >
 • ^
  แนะพ่อแม่เลี้ยงลูกเชิงบวก

  "เด็กทุกคนเกิดมาเป็นเจ้าชายเจ้าหญิง จนกระทั่งเราเปลี่ยนเขาไปเป็นกบ ด้วยการเลี้ยงดูเชิงลบ ด้วยคำสั่ง ด้วยการบังคับ ต่าง ๆ ที่คุณพ่อคุณแม่กำหนดให้ลูกต้องเชื่อฟัง เพียงเพราะรักและหวังดีกับลูก จึงไม่เปิดโอกาสให้เขาได้คิดและตัดสินใจเอง เจ้าหญิงเจ้าชายน้อย ๆ จึงกลายร่างไปเป็นกบ แล้วเด็กจะเติบโตไปเป็นคนที่สามารถอยู่รอดปลอดภัยในสังคมได้อย่างไร"

  แนะพ่อแม่เลี้ยงลูกเชิงบวก "เด็กทุกคนเกิดมาเป็นเจ้าชายเจ้าหญิง จนกระทั่งเราเปลี่ยนเขาไปเป็นกบ ด้วยการเลี้ยงดูเชิงลบ ด้วยคำสั่ง ด้วยการบังคับ ต่าง ๆ... อ่านต่อ >
 • ^
  โรคซึมเศร้า ความผิดปกติทางอารมณ์ที่รักษาให้หายได้

  "โรคซึมเศร้า" ภัยเงียบยุค 4G ที่คร่าชีวิตคนไทยไปไม่น้อย กรมสุขภาพจิต เผยสถิติปี 2561 พบคนไทยป่วยโรคซึมเศร้า 1.5 ล้านคน ขณะที่ทั่วโลกมีผู้ป่วยกว่า 300 ล้านคน

  โรคซึมเศร้า ความผิดปกติทางอารมณ์ที่รักษาให้หายได... "โรคซึมเศร้า" ภัยเงียบยุค 4G ที่คร่าชีวิตคนไทยไปไม่น้อย กรมสุขภาพจิต เผยสถิติปี 2561 พบคนไทยป่วยโรคซึมเศร้า 1.5 ล้านคน ข... อ่านต่อ >
next
previous
 • ^
  ผลของควันบุหรี่มือสอง

  ในแต่ละปีมีคนไม่สูบบุหรี่หลายแสนคนต้องเสียชีวิตด้วยโรคที่เกิดจากการได้รับควันบุหรี่มือสอง ซึ่งควันบุหรี่ในบรรยากาศ หรือควันบุหรี่มือสองนั้นเกิดจาก 2 แหล่ง คือ ควันบุหรี่ที่ผู้สูบบุหรี่พ่นออกมา และควันบุหรี่ที่ลอยจากปลายมวนบุหรี่ ทันทีที่บุหรี่ถูกจุดขึ้น การเผาไหม้ของมวนบุหรี่จะทำให้เกิดสารเคมีซึ่งเป็นสารพิษอันตราย ทั้งในควันที่สูดเข้าไปและควันที่ลอยอยู่ในอากาศ เป็นเหตุผลให้คนใกล้ชิดผู้สูบบุหรี่มีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยได้ไม่แพ้ผู้สูบนั่นเอง

  ผลของควันบุหรี่มือสอง ในแต่ละปีมีคนไม่สูบบุหรี่หลายแสนคนต้องเสียชีวิตด้วยโรคที่เกิดจากการได้รับควันบุหรี่มือสอง ซึ่งควันบุหรี่ในบรรยากาศ หรือค... อ่านต่อ >
 • ^
  วิธีลดเค็มแบบง่ายๆ

  ถึงแม้โซเดียมจะมีความสำคัญต่อร่างกาย แต่การบริโภคมากเกินไปกลับมีผลเสียต่อสุขภาพ การบริโภคโซเดียมสูงเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง โรคไต และอัมพาต ซึ่งนับวันจะมีสถานการณ์ความรุนแรงมากขึ้น ทำให้เกิดความทุกข์ทรมาน และการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร

  วิธีลดเค็มแบบง่ายๆ ถึงแม้โซเดียมจะมีความสำคัญต่อร่างกาย แต่การบริโภคมากเกินไปกลับมีผลเสียต่อสุขภาพ การบริโภคโซเดียมสูงเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่... อ่านต่อ >
 • ^
  ความสุขของผู้หญิงยุค 4.0

  บทบาทสำคัญของผู้หญิงในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง ผู้หญิงไม่ได้เป็นแค่แม่บ้านอีกต่อไป เพราะการเป็นแม่บ้านต้องหาเงินได้ ทั้งทำงานบริษัท ทำงานออฟฟิศ ทำงานราชการ หรือขายสินค้าออนไลน์ต่าง ๆ ไม่มีอีกแล้วที่ถูกปิดจากโลกภายนอก ไม่ทันข่าวสารเหตุการณ์ต่าง ๆ

  ความสุขของผู้หญิงยุค 4.0 บทบาทสำคัญของผู้หญิงในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง ผู้หญิงไม่ได้เป็นแค่แม่บ้านอีกต่อไป เพราะการเป็นแม่บ้านต้องหาเงินได้ ทั้ง... อ่านต่อ >
 • ^
  เตรียมพร้อมก่อนเดินทาง

  ทั้งคนและรถเป็นสิ่งที่ต้องเตรียมให้พร้อมก่อนเดินทาง เมื่อเดินทางไกลจึงควรพักผ่อนให้เพียงพอ ระหว่างทางพักเมื่อรู้สึกเมื่อยล้า หรือสลับกันขับ หาอาหารว่างเบาๆ หรือผลไม้เปรี้ยวๆ ติดรถไว้ ส่วนรถถือเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเตรียมพร้อมทุกครั้งก่อนเดินทาง โดยตรวจเช็คสภาพตามระยะทางที่กำหนดและตรวจเช็คสภาพทั่วไปก่อนเดินทาง

  เตรียมพร้อมก่อนเดินทาง ทั้งคนและรถเป็นสิ่งที่ต้องเตรียมให้พร้อมก่อนเดินทาง เมื่อเดินทางไกลจึงควรพักผ่อนให้เพียงพอ ระหว่างทางพักเมื่อรู้สึกเมื่อ... อ่านต่อ >
 • ^
  12 สิ่งดี ๆ ที่ได้จากการวิ่ง

  เราต่างรู้ดีว่าการออกกําลังกายนั้นมีประโยชน์มากมาย แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะเริ่มต้นออกกําลังกาย และทําต่อไปได้จนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต หลายคนจึงหาแรงจูงใจเพื่อให้ออกกําลังกายได้สําเร็จ และต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นแรงบันดาลใจจากเพื่อน แรงบันดาลใจจากคนดัง หรือแรงบันดาลใจจากการตั้งเป้าหมายให้ตนเอง

  12 สิ่งดี ๆ ที่ได้จากการวิ่ง เราต่างรู้ดีว่าการออกกําลังกายนั้นมีประโยชน์มากมาย แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะเริ่มต้นออกกําลังกาย และทําต่อไปได้จนเป็นส่วนหนึ่ง... อ่านต่อ >
 • ^
  ตับแข็งมีอาการอย่างไร

  การดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนัก ทำให้เกิดการเสื่อมและตายของเซลล์ตับ จนทำให้เกิดตับอักเสบ จะมีระยะความรุนแรงของโรคเมื่อเป็นมากขึ้นเรื่อยๆ จะเข้าขั้นอันตรายถึงชีวิตได้ แต่ขณะเดียวกันหากเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และหยุดปัจจัยเสี่ยง ตับก็จะค่อย ๆ ฟื้นได้ในเวลา 6 เดือน เช่นกัน

  ตับแข็งมีอาการอย่างไร การดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนัก ทำให้เกิดการเสื่อมและตายของเซลล์ตับ จนทำให้เกิดตับอักเสบ จะมีระยะความรุนแรงของโรคเมื่อเป็นมาก... อ่านต่อ >
 • ^
  หักดิบ งดเหล้าอย่างไรไม่ให้เสี่ยง

  ย่างเข้าสู่ช่วงเข้าพรรษามาได้สักระยะหนึ่งแล้ว เริ่มเห็นหลายคนจริงจังและเข้าร่วมกิจกรรม พักตับ งดเหล้าเข้าพรรษา โดยหลายคนใช้โอกาสนี้งดเหล้าเป็นประจำทุกปี และสิ่งที่น่ายินดีคือสามารถต่อยอดจากการงดเหล้า 3 เดือน เป็นเลิกดื่มเหล้าตลอดชีวิต

  หักดิบ งดเหล้าอย่างไรไม่ให้เสี่ยง ย่างเข้าสู่ช่วงเข้าพรรษามาได้สักระยะหนึ่งแล้ว เริ่มเห็นหลายคนจริงจังและเข้าร่วมกิจกรรม พักตับ งดเหล้าเข้าพรรษา โดยหลายคน... อ่านต่อ >
 • ^
  ที่ไหนเด็กก็เล่นได้

  การสร้างสิ่งแวดล้อมให้เด็กอยากทำกิจกรรมก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะดึงเด็กออกจากพฤติกรรมหน้าจอ นั่งจ่อมได้ โดยให้คิดไว้เสมอว่า ที่ไหนก็เล่นได้ ซึ่งกิจกรรมสำหรับเด็กมีหลากหลายตั้งแต่ระดับเบาไปถึงหนัก เล่นคนเดียว เล่นเป็นคู่ เล่นเป็นกลุ่ม

  ที่ไหนเด็กก็เล่นได้ การสร้างสิ่งแวดล้อมให้เด็กอยากทำกิจกรรมก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะดึงเด็กออกจากพฤติกรรมหน้าจอ นั่งจ่อมได้ โดยให้คิดไว้เสมอว่... อ่านต่อ >
 • ^
  เทคนิคลดเวลาติดจอ

  เด็กติดจอ ทำให้เด็กขาดการพัฒนามิติกาย สมอง และสังคม ผู้ใหญ่จึงมีส่วนสำคัญในการช่วยให้เด็กออกไปสู่โลกกว้าง ทำได้ไม่ยาก

  เทคนิคลดเวลาติดจอ เด็กติดจอ ทำให้เด็กขาดการพัฒนามิติกาย สมอง และสังคม ผู้ใหญ่จึงมีส่วนสำคัญในการช่วยให้เด็กออกไปสู่โลกกว้าง ทำได้ไม่ยาก อ่านต่อ >
 • ^
  นานาทัศนะ ชีวิตหลังกำแพง

  กำแพงสูงตระหง่านและรั้วลวดหนามกั้นโดยรอบ เป็นภาพปรากฎของ “คุก” ในสายตาของคนในสังคม ที่แบ่งแยกระยะห่างที่ชัดเจนระหว่างผู้คนในเรือนจำกับสังคมภายนอก จนทำให้ผู้ใช้ชีวิตหลังกำแพงลืมไปเลยว่าสังคมที่แท้จริงเป็นอย่างไร และเมื่อกลับออกมาอีกครั้งก็ต้องเผชิญกับนานาทัศนะ ที่มองคนหลังกำแพงในด้านติดลบ

  นานาทัศนะ ชีวิตหลังกำแพง กำแพงสูงตระหง่านและรั้วลวดหนามกั้นโดยรอบ เป็นภาพปรากฎของ “คุก” ในสายตาของคนในสังคม ที่แบ่งแยกระยะห่างที่ชัดเจนระหว่างผู้... อ่านต่อ >
 • ^
  7 พัฒนาการมหัศจรรย์จากการอ่าน

  การอ่านหนังสือให้เด็กฟัง เป็นการอ่านที่มีประสิทธิภาพ เด็กจะค่อย ๆ เรียนรู้ เลียนแบบ และสะสมความรู้เสริมสร้างพัฒนาการไปทีละเล็กละน้อย และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติเมื่อถึงวัยที่เติบโตขึ้น

  7 พัฒนาการมหัศจรรย์จากการอ่าน การอ่านหนังสือให้เด็กฟัง เป็นการอ่านที่มีประสิทธิภาพ เด็กจะค่อย ๆ เรียนรู้ เลียนแบบ และสะสมความรู้เสริมสร้างพัฒนาการไปที... อ่านต่อ >
 • ^
  "เข้าใจลูก" สิ่งเล็ก ๆ ที่เด็กต้องการ

  ครอบครัวที่สมบูรณ์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของคนในครอบครัว เพราะต่อให้มีพ่อหรือแม่เพียงคนเดียวก็สามารถเป็นได้ เพียงแค่สามารถเลี้ยงเด็กคนหนึ่งให้เติบโตมาได้อย่างมีความสุขและเป็นไปตามศักยภาพของเขา

  "เข้าใจลูก" สิ่งเล็ก ๆ ที่เด็กต้องการ ครอบครัวที่สมบูรณ์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของคนในครอบครัว เพราะต่อให้มีพ่อหรือแม่เพียงคนเดียวก็สามารถเป็นได้ เพียงแค่สามาร... อ่านต่อ >
next
previous
next
previous
 • มัลติมีเดีย

  +
 • แกลลอรี่

  +

แนะนำหนังสือ

 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -
 • นโยบายต่อต้านคอรัปชั่น ของ สสส. - นโยบายต่อต้านคอรัปชั่น ของ สสส.
 • ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร - ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม

แนะนำลิงค์

+ ดูเพิ่มเติม
 • Thailand internet user behavior survey 2019 -
 • Happinet Club -
 • Thailand Tobacco Control -
 • สาระดีๆ จากศาลปกครอง -
 • สถาบันการเดินและการจักรยานไทย -
 • ชุมชนเพื่อการเรียนรู้ของคนทำงานท้องวัยรุ่น -
 • นิทรรศการ จัดฟัน รู้ทันไปหมด -
 • ร่วมลงชื่อสนับสนุน พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฉบับใหม่ -
 • กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา -
 • โครงการสุขภาพจิตประชากรและสังคม -
 • สมาพันธ์แพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย -
 • ศูนย์วิจัยกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ -
 • ฐานข้อมูลความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย -
 • ธนาคารจิตอาสา -
 • ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย -
 • chulapd -
 • lowsaltthailand -
 • icgp.thaissf -
 • ศูนย์ประสานงานโครงการจัดการความรู้ด้านภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ - ศูนย์ประสานงานโครงการจัดการความรู้ด้านภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล - สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 • โครงการเครือข่ายทันตะ-เภสัช - โครงการเครือข่ายทันตะ-เภสัช
 • สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) - สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)
 • มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ - ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทางการศึกษา วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ - เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ
 • สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล - สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
 • accident -
 • ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะเพื่อลดปัญหาจากการพนัน - ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะเพื่อลดปัญหาจากการพนัน
 • whaf -
 • raipoong -
 • cas -
 • ddd -
 • roadsafetythai -
 • thailandquitline -
 • trc -
 • rsunews -
 • thainhf -
 • thaissf -
 • happy8workplace -
 • -
 • rdh.psu -
 • stopdrink -
 • artculture4health -
 • volunteerspirit -
 • tuhpp -
 • alkaboutsex.thaihealth -
 • thaigreenmarket -
 • inetfoundation -
 • 1413 -
 • hiso -
 • familynetwork -
 • ashthailand -
 • jitdee -
 • thaihealth -
 • twitter -
 • thaidrugwatch -
 • -
 • rubnongproject -
 • mict -
 • thaihealthconsumer -
 • e-learning -
 • announcement -
 • healthcontent -
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา -