เคล็ดลับอ่านหนังสือให้เด็กแรกเกิด 6-12 เดือนฟัง

ที่มา : แผ่นพับมหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัย มูลนิธิสร้างเสริมนวัตกรรมการอ่าน

แฟ้มภาพ

                    ชวนลูก ๆ มาอ่านหนังสือเพื่อยกกำลังความสุขกันเถอะ การเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กจะเกิดขึ้นได้ดีที่สุดคือ การได้อ่าน ได้ใช้ภาษาสื่อสาร  การอ่านจะช่วยพัฒนาทักษะสมอง ส่งเสริมพัฒนาการด้านความคิด สติปัญญา การเรียนรู้และจดจำ สร้างสรรค์จินตนาการให้เด็กได้อย่างไม่รู้จบ

  1. อ่านหนังสือนิทานให้เด็กฟังทุกวัน อย่างน้อยวันละ 1 เล่ม โดยใช้น้ำเสียงที่เหมาะสมกับเนื้อเรื่อง เพื่อดึงความสนใจเด็ก ใช้คำพูดสั้น ๆ และชัดเจน พูดคุยและชักชวนเด็กชี้ตามรูปภาพและตัวหนังสือ รวมถึงเปิดโอกาสให้เด็กเล่นกับหนังสือเองตามความสนใจ
  2. เลือกหนังสือให้เหมาะสมกับวัย ควรเป็นหนังสือภาพ เนื้อเรื่องใกล้ตัวเด็ก เช่น สุนัข แมว รถยนต์ ผลไม้ เป็นภาพเสมือนจริง ไม่ควรมีฉากหลังที่รกรุงรัง อาจเป็นหนังสือฟองน้ำ หนังสือผ้า หนังสือที่มีเสียงหนังสือที่มีผิวสัมผัส หรือหนังสือบอร์ดบุ๊คขอบมน ฯลฯ
  3. ชักชวนเด็กพูดคุยหรือทำเสียงเล่นเป็นจังหวะ ร้องเพลง พูดคำคล้องจอง ทำกิจกรรมต่อเนื่องจากหนังสือจะช่วยให้เด็กรู้จักคำศัพท์มากขึ้น
Shares:
QR Code :
QR Code