กำหนดการ จัดทำแผนกิจกรรมโปรแกรมการเรียนรู้สุขภาวะ (5 หลักสูตร) และตัวชี้วัดโปรแกรมการเรียนรู้สุขภาวะ (ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้)

โดย
| |
อ่าน : 3,341
กำหนดการ
จัดทำแผนกิจกรรมโปรแกรมการเรียนรู้สุขภาวะ (5 หลักสูตร)
และตัวชี้วัดโปรแกรมการเรียนรู้สุขภาวะ (ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้)

วันที่ 22 - 23 เมษายน 2560 เวลา 08.30 - 20.30 น.
ณ โรงแรมราคาการ์เด้นท์ วิภาวดี กรุงเทพมหานคร
 
วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560
08.30 - 09.00 น.     ลงทะเบียน
09.00 - 09.15 น.     กล่าวความเป็นมาโปรแกรมการเรียนรู้สุขภาวะ
และการจัดทำแผนกิจกรรมและตัวชี้วัด ไลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
โดย ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ (สสส.)
09.15 - 09.30 น.     นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการในการนำไปขยายผล
โดย ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
09.30 - 12.00 น.     ชี้แจงกระบวนการ การจัดทำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โปรแกรมการเรียนรู้สุขภาวะ 5 หลักสูตร
โดย ทีมวิทยากร
12.00 - 13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 17.30 น.     แบ่งกลุ่มประชุมการจัดการจัดทำโปรแกรมการเรียนรู้ 5 หลักสูตร
การจัดทำตัวชี้วัด (ต้องรู้/ควรรู้) และวิเคราะห์ 4H
แบ่งห้องย่อยตามหลักสูตร
1. หลักสูตรโพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า
2. หลักสูตรโรงเรียนรปลอดบุหรี่
3. หลักสูตรสุขภาวะทางเพศ (มัธยมศึกษา)
4. หลักสูตรโรงเรียนส่งเสริมการมีกิจกรรมทงกาย
5. หลักสูตรโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ เด็กไทยแก้มใส
17.30 - 19.00 น.     พักรับประทานอาหารเย็น
19.00 - 20.30 น.     กระบวนการกลุ่ม(ต่อ)
จบกิจกรรมวันที่ 1
 
วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560
09.00 - 11.00 น.     การจัดทำโปรแกรมการเรียนรู้ 5 หลักสูตร
และการจัดทำตัวชี้วัด (ต้องรู้/ควรรู้) และวิเคราะห์ 4H (ต่อ)
1. หลักสูตรโพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า
2. หลักสูตรโรงเรียนรปลอดบุหรี่
3. หลักสูตรสุขภาวะทางเพศ (มัธยมศึกษา)
4. หลักสูตรโรงเรียนส่งเสริมการมีกิจกรรมทงกาย
5. หลักสูตรโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ เด็กไทยแก้มใส
11.00 - 12.00 น.     นำเสนอแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ ของแต่ละห้องย่อย 5 หลักสูตร
วิพากษ์ โดย ผู้ทรงคุณวุฒิ จาก สพฐ. สสส. และทีมวิทยากร
12.00 - 13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.30 น.     ปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ และตัวชี้วัด (ต้องรู้/ควรรู้) รายกิจกรรม
ฉบับสมบูรณ์ เพื่อเตรียมจัดทำเอกสารรวมหลักสูตร
การประชุมเสร็จสิ้น
 
หมายเหตุ
พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ช่วงเช้า เวลา 10.45 น. ช่วงบ่าย เวลา 14.30 น.
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม