กำหนดการ กิจกรรมวันจากใจสู่ใจ : คุณค่า ความสุข และพลังภายในที่แท้จริง

โดย
| |
อ่าน : 3,341
กำหนดการ
กิจกรรมวันจากใจสู่ใจ : คุณค่า ความสุข และพลังภายในที่แท้จริง
วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557
ณ บริเวณลานอเนกประสงค" ชั้น 2 หรือที่อื่นๆ ตามความเหมาะสม
 
09.00 - 09.30 น.     ลงทะเบียน
09.30 - 09.45 น.     กล่าวเปิดงาน โดย ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
และผูอำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ
09.45 - 10.05 น.     ฉายภาพบางส่วนของกิจกรรม ตัวแทนผูตองขังอ่านบันทึก
ของตัวเองจากการเขาร่วมกิจกรรม
10.05 - 10.30 น.     อ่านบทกวี และดนตรีประกอบ
10.30 - 11.00 น.     พักรับประทานอาหารว่าง
11.00 - 12.30 น.     กิจกรรมกลุ มสัมพันธ" "สิ่งดีๆ ที่อยากบอก"
12.30 - 13.30 น.     พักทานอาหารเที่ยง
13.30 - 14.30 น.     กิจกรรม "ดอกไมแทนใจ"
14.30 - 14.45 น.     ลาญาติ ปิดกิจกรรม แยกยาย
 
 
 
 
 
ที่มา : ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม