กำหนดการ กิจกรรมวันจากใจสู่ใจ : คุณค่า ความสุข และพลังภายในที่แท้จริง

โดย
| |
อ่าน : 3,118
กำหนดการ
กิจกรรมวันจากใจสู่ใจ : คุณค่า ความสุข และพลังภายในที่แท้จริง
วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557
ณ บริเวณลานอเนกประสงค" ชั้น 2 หรือที่อื่นๆ ตามความเหมาะสม
 
09.00 - 09.30 น.     ลงทะเบียน
09.30 - 09.45 น.     กล่าวเปิดงาน โดย ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
และผูอำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ
09.45 - 10.05 น.     ฉายภาพบางส่วนของกิจกรรม ตัวแทนผูตองขังอ่านบันทึก
ของตัวเองจากการเขาร่วมกิจกรรม
10.05 - 10.30 น.     อ่านบทกวี และดนตรีประกอบ
10.30 - 11.00 น.     พักรับประทานอาหารว่าง
11.00 - 12.30 น.     กิจกรรมกลุ มสัมพันธ" "สิ่งดีๆ ที่อยากบอก"
12.30 - 13.30 น.     พักทานอาหารเที่ยง
13.30 - 14.30 น.     กิจกรรม "ดอกไมแทนใจ"
14.30 - 14.45 น.     ลาญาติ ปิดกิจกรรม แยกยาย
 
 
 
 
 
ที่มา : ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การประชุมส่งเสริมการเดิน และการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 7 -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม