สสส.เดินหน้าสำรวจต้นทุนชีวิตเด็กอ่อนแอ

โดย
| |
อ่าน : 2,236

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย แผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชน จัดมหกรรมเด็กแนวบวก ครั้งที่ 3 จัดกิจกรรม ตอน "ไวรัสสายพันธุ์ใหม่ สร้างเด็กไทยเพื่อชุมชน"

สสส.เดินหน้าสำรวจต้นทุนชีวิตเด็กอ่อนแอ

ในงานมี ศ.พญ.นภาธร บานชื่น รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ พ.ญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงาน และยังมีการเสวนาเรื่อง "เด็กไทยสายพันธุ์ใหม่กับความต้องการของสังคม เพื่อก้าวสู่โลกเทคโนโลยี" เพื่อเสริมสร้างให้เยาวชนคิดและทำในทางบวก เพื่อเสริมสร้างให้เยาวชนคิด และเป็นจุดเริ่มในการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วม เพื่อช่วยกันสร้างสรรค์สังคมไทยด้วยพลังต้นทุนชีวิต แนวคิดเชิงบวก

น.พ.สุริยเดว ทรีปาตี น.พ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้จัดการแผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชน สสส.ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว กล่าวว่า แผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชน จัดงานปีนี้เป็นที่ 3 โดยในปีนี้มีความพิเศษที่เยาวชนจากทั้ง 70 พื้นที่ 20 จังหวัด ผนึกกำลังพัฒนาฐานชุมชน ท้องถิ่นตัวเองจนเกิดเป็นผลงานต่างๆ มากมาย จึงได้ร่วมจัดงานมหกรรมเด็กแนวบวก

นอกจากนี้ ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำรวจฐานข้อมูลต้นทุนชีวิตในกลุ่มวัยรุ่น 12-18 ปี จาก 77 จังหวัด พบว่า ต้นทุนชีวิตที่เด็กสะท้อนความอ่อนแอที่สุด คือ ความกล้ายืนหยัดในการทำความดีถือเป็นที่ 1 คิดเป็น 40 % ความกล้ายืนหยัดทำความดี รู้เท่าทันสื่อและความอ่อนแอทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมคิดเป็น 50% ที่รู้เท่าทันสื่อ จึงไม่แปลกใจที่เด็กสมัยนี้กล้าแสดงออกในทางที่ผิด พบเห็นกันง่ายขึ้น เช่น เปลือยอกในถนนสีลมช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา ถือเป็นภาพสะท้อนความเสื่อมโทรมของสังคม ที่ทุกหน่วยงานต้องเร่งสร้างต้นทุนชีวิตที่ดีให้กับเด็กและเยาวชน

เสมือนหนึ่งปล่อยเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่จะทำให้เด็กคิดดี ทำดี รู้เท่าทัน และมีพลังยึดเหนี่ยวจากวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย
ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • แนวทางสนับสนุนทุน โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ และกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชน -
  • โครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารสุขภาวะ -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม