กำหนดการแถลงข่าว “โครงการพัฒนากลไกสนับสนุนการออกแบบและการสร้างสภาพแวดล้อมทาง กายภาพเพื่อคนทั้งมวล”: พื้นที่นำร่อง ย่านราชประสงค์ : สี่แยกใจดี

โดย
| |
อ่าน : 1,282
กำหนดการแถลงข่าว
“โครงการพัฒนากลไกสนับสนุนการออกแบบและการสร้างสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพเพื่อคนทั้งมวล”: พื้นที่นำร่อง ย่านราชประสงค์ : สี่แยกใจดี

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2557 เวลา 14.00 - 16.30 น. 
ณ  ห้องรอยัลมณียาบอลรูม รร.เรเนสซองส์กรุงเทพ ราชประสงค์ 
 
14.00 - 14.30 น.     แขกผู้มีเกียรติ/สื่อมวลชนลงทะเบียน/รับเอกสารข่าว/รับประทานของว่าง
14.30 - 16.00 น.     พิธีกรกล่าวต้อนรับ นำเข้าสู่การแถลงข่าว “โครงการพัฒนากลไกสนับสนุนการออกแบบ
และการสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพื่อคนทั้งมวล”: 
พื้นที่นำร่อง ย่านราชประสงค์ : สี่แยกใจดี
แนะนำวิทยากรและผู้ดำเนินรายการ
พ.ต.ท.ดร.บัณฑิต ประดับสุข อุปนายก สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูถัมภ์
ปี 2557-2559 และประธานโครงการฯ
• วัตถุประสงค์และบทบาทของสมาคมในการจัดทำโครงการสี่แยกใจดี
• ความคืบหน้าของการดำเนินโครงการ
  ทพ.ศิริเกียรติ  เหลียงกอบกิจ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุม
  ปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ (สำนัก2) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
• การสนับสนุนโครงการ และนโยบายที่เกี่ยวข้องของ สสส.
   อาจารย์กชกร วรอาคม ภูมิสถาปนิก 
• แนวคิดและคอนเซปต์การปรับภูมิทัศน์ของสี่แยกราชประสงค์ 
  ดร.เกรียงพล พัฒนรัฐ ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
• การนำแนวคิดและการออกแบบไปปรับใช้จริงกับพื้นที่สี่แยกราชประสงค์
  ในส่วนความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร การดำเนินการปรับปรุง
ดำเนินรายการโดย นายสมิตร โอบายะวาทย์ นายกสมาคมสถาปนิกสยามฯปี 2555-2557 และที่ปรึกษาโครงการฯ
• รูปแบบความร่วมมือ และการดำเนินโครงการของสมาคมสถาปนิกฯ 
16.00 - 16.10 น.     สื่อมวลชน ถาม-ตอบ 
16.10 น.                ถ่ายภาพร่วมกัน 
 
 
 
 
 
ที่มา : สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เปิดรับข้อเสนอโครงการ การสร้างเสริมพลังชุมชนด้วยกระบวนการสื่อสารสาธารณะ -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม