เผยภาพรวมจิตใจคนไทยดีขึ้น

| |
อ่าน : 1,524

ที่มา : www.naewna.com

เผยภาพรวมจิตใจคนไทยดีขึ้น thaihealth

แฟ้มภาพ

กรมสุขภาพจิตเผยภาพรวมจิตใจคนไทยดีขึ้น หลังมอบหมายทีมสุขภาพฝ่ายกายและทีมสุขภาพจิตลงพื้นที่ดูแลประชาชนมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 1 เดือน บริเวณรอบสนามหลวง

น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิตลงพื้นที่ให้กำลังใจทีมผู้ปฏิบัติงาน หน่วยบริการปฐมพยาบาลทางใจที่ดำเนินงานร่วมกับทีมสุขภาพฝ่ายกาย บริเวณรอบสนามหลวง และรถโมบายปฐมพยาบาลทางใจที่ตั้งอยู่ ณ บริเวณกองอำนวยการร่วม เปิดเผยว่า นับตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคมเป็นต้นมา กระทรวงสาธารณสุข ได้มอบหมายทีมสุขภาพฝ่ายกายและทีมสุขภาพจิตลงพื้นที่ดูแลประชาชนมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 1 เดือนของการให้บริการ พบปัญหาสุขภาพจิตไม่มาก ประมาณร้อยละ 2 ป่วยด้วยโรคทางจิตเวช โดยเฉพาะโรคจิตเภท ซึ่งมีอาการกำเริบจากการขาดยา ดังนั้น หากป่วยทางจิตเวช ต้องรับประทานยาให้ต่อเนื่อง และควรนำยาติดตัวมาด้วย

ขณะที่ ประมาณร้อยละ 1 มีภาวะเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย พบมากในกลุ่มโรคซึมเศร้าร่วมกับปัญหาความเครียดส่วนตัวที่สะสมมานาน เช่น ปัญหาครอบครัว เศรษฐกิจ เคยมีประวัติทำร้ายตัวเองมาก่อน ซึ่งทั้งหมดได้รับการปฐมพยาบาลทางใจและส่งต่อเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาอย่างทันท่วงที ส่วนที่เหลือจะเป็นปฏิกิริยาปกติโดยทั่วไปของความเศร้าโศกเสียใจ ร้องไห้ ฟูมฟาย จากการสูญเสียบุคคลผู้เป็นที่รัก และความเครียดสะสมที่มาจากปัญหาส่วนตัว/การงาน/โรคเรื้อรังทางกาย เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ในภาพรวม สภาพจิตใจคนไทยดีขึ้น เนื่องจากสามารถปรับตัวได้ตามกลไกทางจิตวิทยา เมื่อพ้นช่วง 2สัปดาห์ไปจนถึง 3 เดือน ตลอดจนสื่อมวลชนและพี่น้องคนไทยได้รวมพลังแปลงความโศกเศร้าเป็นพลังทำความดีสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9ทำให้เกิดกำลังใจและมีความเข้มแข็งทางจิตใจได้เร็วขึ้น

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • แนวทางสนับสนุนทุน โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ และกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชน -
  • โครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารสุขภาวะ -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม