กำหนดการ งานแถลงข่าว สงกรานต์ปลอดภัย พื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้า ปี ๒๕๕๘

โดย
| |
อ่าน : 1,852
กำหนดการ
งานแถลงข่าว สงกรานต์ปลอดภัย พื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้า ปี ๒๕๕๘
วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘  เวลา ๑๖.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.
ณ ลานกิจกรรม Central World
 
๑๖.๐๐ น.     ลงทะเบียนสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติ
การแสดงโชว์ วัฒนธรรมล้านนา..(โปงลาง) 
๑๗.๐๐ น.    เข้าสู่พิธี แถลงข่าวสงกรานต์ปลอดภัย พื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้า ปี ๒๕๕๘
ผู้อํานวยการสํานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า กล่าววัตถุประสงค์ 
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมสงกรานต์ทั่วไทยกับมาตรการปลอดหล้าปลอดภัย 
- นายอิศเรศ จิราธิวัฒน์ ผู้บริหาร Central World กล่าวต้อนรับ
- ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี 
- ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการ สสส. กล่าวรายงาน
- รศ.ดร.ชวนี ทองโรจน์ 
กล่าวเปิดงาน 
๑๗.๐๐ น.      ชุดการแสดงทางวัฒนธรรม จากพื้นที่ปฏิบัติการสงกรานต์ปลอดภัย..
๑๗.๓๐ น.      นำเสนอไฮไลต์ งานสงกรานต์ “สงกรานต์ทั่วไทย.. ปลอดเหล้าปลอดภัย” 
๑. นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่
๒. นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่น
๓. นางสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายเทศมนตรีเทศบาลนครอุบลราชธานี
๔. นายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมหาสารคาม
๕. นายอนันท์ชัย ทวีเกื้อกูลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองตาก
๖. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
๗. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายเทศมนตรีเทศบาลเมืองจันทบุรี
๘. นายวิชัย  ลิมป์วัฒนะชัย นายกเทศมนตรีตำบลวิเศษไชยชาญ
๙. นายหล่ง แก้วนิรันด์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลเชียงคาน (เลย)
๑๐. นายไสว เพชรอรุณ ประธานมูลนิธิไทยทรงดำแห่งประเทศไทย
๑๑. นายวรวรรษณ์ จุลจิตรวัชน์ กรรมการผู้จัดการ M2F
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม