สปสช.-กรมอนามัย พัฒนาไอคิวเด็กไทย

โดย
| |
อ่าน : 2,111

เน้นแม่และเด็ก เริ่มตั้งแต่ในครรภ์

 

          น.พ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า นอกเหนือจากเรื่องการพัฒนาด้านการรักษาพยาบาลให้ครอบคลุมประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว สิ่งสำคัญที่ สปสช.ดำเนินการร่วมกับภาคส่วนต่างๆ คือการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค เพราะการป้องกันเพื่อสุขภาพแข็งแรง ดีกว่าป่วยแล้วตามรักษา ซึ่งในปี  2551 มีงบประมาณสำหรับกองทุนส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศกว่า 1,462 ล้านบาท

 

ทั้งนี้โครงการหนึ่งที่สำคัญพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิด คือ โครงการโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ซึ่งเป็นการพัฒนาสุขภาพแม่และเด็ก ตามชุดสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยดำเนินการร่วมกับกรมอนามัย มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการอนามัยแม่และเด็กของหน่วยบริการสาธารณสุข ให้จัดระบบบริการที่ได้มาตรฐานตามกระบวนการคุณภาพตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์ คลอด หลังคลอด การเลี้ยงดูบุตรแรกเกิดถึง 5 ปี เชื่อมโยงสู่ชุมชนให้มีส่วนร่วมดำเนินงานรวมตัวเป็นชมรมต่างๆ อันจะส่งผลให้แม่-ลูกปลอดภัย ลูกได้รับการเลี้ยงดูให้เจริญเติบโต และพัฒนาการสมวัยมีระดับไอคิวเทียบเท่ามาตรฐานสากล งบประมาณในการดำเนินการนั้น สปสช.จัดสรรให้กับกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุขจำนวน 121 ล้านบาท

 

สำหรับการดำเนินการโครงการจะผ่านกรมอนามัยและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ซึ่งมีกิจกรรม เช่น  การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย การป้องกันภาวะปัญญาอ่อนจากภาวะต่อมไทรอยด์บกพร่อง การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี จากแม่สู่ลูก หญิงตั้งครรภ์ได้รับสารไอโอดีน หญิงตั้งครรภ์และเด็กแรกเกิด-5 ปี ได้เฝ้าระวังสุขภาพช่องปาก การเฝ้าระวังสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์และบุตรด้วยตนเองโดยใช้สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก การพัฒนาระบบบริการคลินิกฝากครรภ์คุณภาพ คลินิกเด็กดีคุณภาพ และพัฒนาชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว โดยต้องมีชมรมสายใยรักแห่งครอบครัวอย่างน้อยใน รพ.แห่งละ 1 ชมรม เป็นต้น

 

 

ที่มา: บ้านเมือง

ภาพประกอบ: www.thaihealth.or.th

                                                                                                            update 26-03-51

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม