กำหนดการเปิดตัวหนังสือการ์ตูน อ้วนแล้วไปไหน

โดย
| |
อ่าน : 2,900

 

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. เรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมงาน 
เปิดตัวหนังสือการ์ตูน “อ้วนแล้วไปไหน?” และ
พิธีประกาศผลมอบรางวัลการประกวดเรื่องสั้น และการ์ตูนช่อง  ประเภทบุคคลทั่วไป หัวข้อ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน” 
วันที่ 7 เมษายน 2557 เวลา 13.00 - 16.00 น.
ณ งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 42 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 12
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  ห้อง Meeting Room1
13.00 - 13.30 น. ลงทะเบียนสื่อมวลชนและผู้ที่สนใจ
13.30 - 13.45 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับและแนะนำกิจกรรม 
และฉาย VTR presentation hi-light ภาพรวมโครงการฯ 
13.45 - 14.25  น. แถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ “อ้วนแล้วไปไหน?” ผู้ร่วมแถลงข่าว ดังนี้
- อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ประธานมูลนิธิสร้างเสริมศิลปวัฒนธรรมภาคประชาชน (สศป.)
- อาจารย์มานพ  แย้มอุทัย ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส.
- อาจารย์ชมัยภร แสงกระจ่าง นักเขียนกิตติมศักดิ์ // กองทุนศรีบูรพา
- คุณฟู เรืองศักดิ์  ดวงพลา นักวาดกิตติมศักดิ์
14.25 - 15.00 น.     การพูดคุยเสวนา หัวข้อเรื่อง  เล่าเรื่องผ่านตัวการ์ตูน สู่โครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วน โดย
- คุณฟู เรืองศักดิ์ ดวงพลา
- เดอะดวง  คุณวีระชัย  ดวงพลา
- คุณเส่ง  ทรงวิทย์ สี่กิติกุล
- คุณภูมิ   ธนิสร์  วีระศักดิ์วงศ์  (นายสะอาด )
- คุณหมูไตรภัค สุภวัฒนา (PUCK )
ดำเนินรายการโดย อาจารย์ชมัยภร  แสงกระจ่าง
15.00 - 15.15 น.     การแสดงละครเร่โดยกลุ่มหน้ากากเปลือย เรื่อง  “อ้วนแล้วไปไหน?”
15.15 - 16.00 น.     ฉาย  VTR presentation hi-light ภาพรวมโครงการฯ
พิธีมอบเกียรติบัตร และรางวัล โครงการ “ปิ๊งส์ เด็กเฮ้ว นักผลิตสื่อสร้างเสริมสุขภาวะสร้างแรงบันดาลใจ (เรื่องสั้น การ์ตูนวาด) ประเภทบุคคลทั่วไป หัวข้อ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน” โดยแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.  มูลนิธิสร้างเสริมศิลปวัฒนธรรมภาค ประชาชน  ร่วมกับ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย และกองทุนศรีบูรพา มอบรางวัลโดย
- อาจารย์เนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์   ประธานมูลนิธิสร้างเสริมศิลปวัฒนธรรมภาคประชาชน 
- อาจารย์มานพ  แย้มอุทัย ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส.
- คุณเจน สงสมพันธุ์ นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
- คุณจรัญ หอมเทียนทอง นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จัดจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
- อาจารย์ชมัยภร แสงกระจ่าง นักเขียนกิตติมศักดิ์ // กองทุนศรีบูรพา
- คุณเรืองศักดิ์ ดวงพลา นักวาดกิตติมศักดิ์
- ถ่ายภาพหมู่รวมกัน 
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฤทัยรัตน์ ไกรรอด โทรศัพท์ 085-938-8707 
ที่มา : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ

กำหนดการ

เปิดตัวหนังสือการ์ตูน “อ้วนแล้วไปไหน?” และ

พิธีประกาศผลมอบรางวัลการประกวดเรื่องสั้น และการ์ตูนช่อง  ประเภทบุคคลทั่วไป หัวข้อ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน” 

วันที่ 7 เมษายน 2557 เวลา 13.00 - 16.00 น.

ณ งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 42 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 12

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  ห้อง Meeting Room1

 

13.00 - 13.30 น.     ลงทะเบียนสื่อมวลชนและผู้ที่สนใจ

13.30 - 13.45 น.     พิธีกรกล่าวต้อนรับและแนะนำกิจกรรม 

และฉาย VTR presentation hi-light ภาพรวมโครงการฯ 

13.45 - 14.25  น.     แถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ “อ้วนแล้วไปไหน?” ผู้ร่วมแถลงข่าว ดังนี้

- อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ประธานมูลนิธิสร้างเสริมศิลปวัฒนธรรมภาคประชาชน (สศป.)

- อาจารย์มานพ  แย้มอุทัย ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส.

- อาจารย์ชมัยภร แสงกระจ่าง นักเขียนกิตติมศักดิ์ // กองทุนศรีบูรพา

- คุณฟู เรืองศักดิ์  ดวงพลา นักวาดกิตติมศักดิ์

14.25 - 15.00 น.     การพูดคุยเสวนา หัวข้อเรื่อง  เล่าเรื่องผ่านตัวการ์ตูน สู่โครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วน โดย

- คุณฟู เรืองศักดิ์ ดวงพลา

- เดอะดวง  คุณวีระชัย  ดวงพลา

- คุณเส่ง  ทรงวิทย์ สี่กิติกุล

- คุณภูมิ   ธนิสร์  วีระศักดิ์วงศ์  (นายสะอาด )

- คุณหมูไตรภัค สุภวัฒนา (PUCK )

ดำเนินรายการโดย อาจารย์ชมัยภร  แสงกระจ่าง

15.00 - 15.15 น.     การแสดงละครเร่โดยกลุ่มหน้ากากเปลือย เรื่อง  “อ้วนแล้วไปไหน?”

15.15 - 16.00 น.     ฉาย  VTR presentation hi-light ภาพรวมโครงการฯ

พิธีมอบเกียรติบัตร และรางวัล โครงการ “ปิ๊งส์ เด็กเฮ้ว นักผลิตสื่อสร้างเสริมสุขภาวะสร้างแรงบันดาลใจ (เรื่องสั้น การ์ตูนวาด) ประเภทบุคคลทั่วไป หัวข้อ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน” โดยแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. มูลนิธิสร้างเสริมศิลปวัฒนธรรมภาค ประชาชน  ร่วมกับ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย และกองทุนศรีบูรพา มอบรางวัลโดย

- อาจารย์เนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์   ประธานมูลนิธิสร้างเสริมศิลปวัฒนธรรมภาคประชาชน 

- อาจารย์มานพ  แย้มอุทัย ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส.

- คุณเจน สงสมพันธุ์ นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

- คุณจรัญ หอมเทียนทอง นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จัดจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย

- อาจารย์ชมัยภร แสงกระจ่าง นักเขียนกิตติมศักดิ์ // กองทุนศรีบูรพา

- คุณเรืองศักดิ์ ดวงพลา นักวาดกิตติมศักดิ์

- ถ่ายภาพหมู่รวมกัน 

 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฤทัยรัตน์ ไกรรอด โทรศัพท์ 085-938-8707 

 

 

 

 

 

ที่มา : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม