เครือข่ายงดเหล้าฯ ร้อง สธ.โชว์คลิปบริษัทเบียร์จัดกีฬา

โดย
| |
อ่าน : 2,582

 

เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 54 ที่กระทรวงสาธารณสุข นายสอน ขำปลอด ผู้ประสานงานเครือข่ายงดเหล้าภาคเหนือตอนล่าง พร้อมด้วยตัวแทน 8 จังหวัด กว่า 20 คน  เข้ายื่นจดหมายเปิดผนึกต่อ ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ดำเนินการเอาผิดบริษัทจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ฝ่าฝืน พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 โดยทางเครือข่ายฯ ได้นำคลิปวีดีโอการจัดการแข่งขันกีฬา “ไทคัพ” ที่บริษัทดังกล่าวกระทำความผิด ละเมิดกฎหมาย มามอบให้เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินการด้วย ซึ่ง นพ.ทนงสรรค์ สุธาธรรม รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ นพ.สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นผู้รับเรื่องแทน

เครือข่ายงดเหล้าฯ ร้อง สธ.โชว์คลิปบริษัทเบียร์จัดกีฬา

โดย นายสอน กล่าวว่า จากการเฝ้าระวังกิจกรรมการแข่งฟุตบอล "ไทคัพ" ภาคเหนือตอนล่าง พบว่ามีการละเมิดกฎหมายที่เห็นได้ชัดเจน เพราะพบการโฆษณาทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ใช้ชื่อเครื่องหมายการค้าและผลิตภัณฑ์ เป็นชื่อเดียวกับการจัดงานและทีมกีฬา ตลอดจนให้เยาวชนและท้องถิ่นเป็นเครื่องมือแอบแฝงการโฆษณา โดยให้เยาวชนสวมเสื้อ หมวก และถือป้ายพิธีเปิดที่มีตราสินค้าและชื่อบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ ยังฉวยโอกาสจัดพื้นที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณสนามกีฬา ซึ่งเป็นสถานที่ราชการด้วย

นายสอน กล่าวต่อว่า เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นจริงและบรรลุตามเจตนารมณ์ ทางเครือข่ายฯ จึงขอแสดงจุดยืนและเรียกร้อง เพื่อให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณา 4 ข้อดังนี้ ข้อแรก ขอให้พิจารณาความผิดและดำเนินการตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 กับบริษัทสิงห์ คอเปอร์เรชั่น จำกัด ซึ่งสนับสนุนการแข่งขันกีฬาไทคัพ แต่ฉวยโอกาสแฝง การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผิดกฎหมาย มีการส่งเสริมการขาย ลด แลก แจก แถม รวมถึง การขายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ราชการ (สนามกีฬา) รวมทั้งบริษัทอื่นๆ ที่แนบมาด้วยนี้

ข้อสอง ขอให้เร่งประสานงานไปยังกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อหามาตรการป้องกันมิให้เกิดการกระทำความผิดซ้ำซากในสถานที่ราชการ (สนามกีฬาในความดูแลของกระทรวงฯ) และควรมิให้กิจการกีฬารับสปอนเซอร์จากบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  เพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทำลายสุขภาพมากว่า 60 โรค อีกทั้งส่วนราชการมีความสุ่มเสี่ยงที่จะกลายเป็นเครื่องมือทำการตลาดและมีส่วนร่วมกระทำความผิดตามกฎหมายเสียเอง

ข้อที่สาม ในโอกาสที่ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ครบรอบ 3 ปี  เครือข่ายฯ ขอเรียกร้องให้บริษัท สิงห์คอเปอร์เรชั่น จำกัด และบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทุกราย หยุดละเมิด พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ให้แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ทุกจังหวัดจะเฝ้าระวังการละเมิดกฎหมายของบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกบริษัทอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของกฎหมายต่อไป

และ ข้อสุดท้าย ขอให้คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.สธ.เป็นประธาน) และคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ (รองนายกรัฐมนตรี พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ เป็นประธาน) พิจารณาเพิ่มเติมกฎหมายลูกเรื่องการห้ามดื่ม ห้ามขายในบาทวิถี ที่สาธารณะต่างๆ เพราะมีการจงใจที่จะหลีกเลี่ยงเจตนารมณ์กฎหมาย โดยเลี่ยงตีความว่าไม่ใช่สถานที่ราชการหรือสวนสาธารณะ ทำให้เด็กเยาวชนยังเข้าถึงสินค้าแอลกอฮอล์ได้โดยง่าย

ขณะที่ นพ.สมาน กล่าวว่า ทางกระทรวงยินดีที่จะรับข้อร้องเรียนดังกล่าว เพื่อให้มาตรการทางกฎหมายสามารถบังคับใช้และปฏิบัติได้จริง โดยเฉพาะการคุ้มครองลูกหลานและเยาวชนให้ปลอดภัยจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งหากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว พบว่าบริษัทดังกล่าวมีความผิดจริง ก็จะนำผู้กระทำความผิดมาดำเนินการตามกฎหมายและลงโทษให้ถึงที่สุด โดยไม่เลือกปฏิบัติแต่อย่างใด ทั้งนี้ต้องขอบคุณเครือข่ายฯ ที่ต้องการปกป้องเด็กและเยาวชนที่อาจกลายเป็นนักดื่มหน้าใหม่ และคงต้องขอความร่วมมือจากเครือข่ายฯ ให้มีการเฝ้าระวังเช่นนี้ต่อไป

อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อจัดการปัญหาเหล่านี้ เพราะถือว่าเป็นปัญหาที่ทำลายสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจและสำคัญที่สุดคือเด็กและเยาวชน

 
ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • แนวทางสนับสนุนทุน โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ และกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชน -
  • โครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารสุขภาวะ -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

บวช  Socially Enterprising University  โครงการ Degree Shows  สวนโมกข์กรุงเทพฯ  อัณฑะ  แคปซูล  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth ป้ายกลางแจ้ง สื่อ  เตรียมความพร้อม  ลงโทษ  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth จดหมายข่าว ทำได้ทำดี เพื่อนซี้สร้างสุข ยิ้มได้เมื่อภัยมา แนะชุมชนสู้ภัยพิบัติ เรื่องเล่าจากลำน้ำเข็ก 8 ก. เอาอยู่ ดร.กิติชัย รัตนะ สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม  ถนนสุนทรวิจิตร  อาการเฉียบพลัน  นิ่ว  ศูนย์ฯสิริกิติ์  อาสาสมัครดูแลผู้ด้อยโอกาสตามบ้าน  พุทธชยันตี ครบ 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า  หนองสาหร่าย  The 21th IUHPE World Conference on Health Promotion 2013  ประเพณีสงกรานต์ 2555  เลียตา  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม