ชมรมวิทยุเด็กฯรุกสร้างพื้นที่สีขาว

โดย
| |
อ่าน : 1,273

ชมรมวิทยุเด็กฯรุกสร้างพื้นที่สีขาว

 

ดร.ธีรารัตน์ พันทวี ประธานชมรมวิทยุเด็ก เยาวชน และครอบครัว เปิดเผยถึงแผนงานของชมรม ในปี 2554 ว่า ได้วางแผนการพัฒนานักจัดรายการวิทยุ ให้มีความรู้ความเข้าใจในรูปแบบและเนื้อหารายการวิทยุสำหรับเด็กและเยาวชนในแต่ละช่วงวัย ตลอดจนรายการวิทยุสำหรับครอบครัว เริ่มจากสถานีวิทยุชุมชนในภูมิภาคต่างๆ ที่สนใจ หวังสร้างพื้นที่รายการเด็ก เยาวชน และครอบครัวให้เพิ่มมากขึ้น จากเดิมที่มีอยู่เพียงไม่ถึงร้อยละ 1 ของพื้นที่รายการทั้งหมดบนหน้าปัดวิทยุในปัจจุบัน

"เพื่อให้ชุมชนและสังคมได้รับประโยชน์จากสื่อวิทยุเต็มที่ ชมรมจึงจัดหลักสูตรการอบรมนักจัดรายการวิทยุ 3 ระดับ คือ ระดับพื้นฐาน ระดับกลาง และระดับสูง เพื่อให้นักจัดรายการวิทยุชุมชนเข้าใจเนื้อหา รูปแบบ และเทคนิคการจัดรายการสำหรับเด็ก เยาวชน ครอบครัวที่มีคุณภาพ สนุกสนาน และน่าสนใจ มีนักจัดรายการวิทยุมืออาชีพมาถ่ายทอดและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมวิชาชีพอย่างใกล้ชิด กำหนดจัดอบรมในปีนี้ รวม 12 ครั้ง ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก สสย. และ สสส."

ที่ผ่านมา จัดอบรมให้กับสถานีวิทยุชุมชนปฐมสาคร ต.เกษตรพัฒนา อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทร สาคร เป็นแห่งแรกในภาคกลาง มีนักจัดรายการวิทยุที่เป็นเกษตรกรผู้มีจิตอาสา และใช้เวลาว่างจากงานมาจัดรายการวิทยุเข้าอบรมในครั้งนี้ด้วย โดยเชิญนักจัดรายการวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว มืออาชีพจากสถานีวิทยุ เอฟเอ็ม 105 mhz คลื่นสีขาวเพื่อเด็กและเยาวชน มาร่วมเป็นพี่เลี้ยง

สถานีวิทยุ หรือหน่วยงานที่สนใจติดต่อขอเข้ารับการอบรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ได้ที่ น.ส.วาสนา วงค์ฉายา ชมรมวิทยุเด็ก เยาวชน และครอบครัว โทร.08-5669-2904 อีเมล์ sunflower isme @hotmail.com คลิกรายละเอียดได้ที่ www.kidsradioclub.or.thที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม