Happy Workplace Forum 2022

featured

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 ที่โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงาน Happy Workplace Forum 2022 : The Future of workplace well-being สานพลังภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร พัฒนานวัตกรรมใหม่สำหรับการบริหารองค์กรและการดูแลบุคลากรให้มีความสุขในสถานที่ทำงานไปสู่สังคมสุขภาวะ โดยมีผู้แทนจากต้นแบบองค์กรสุขภาวะทั่วประเทศ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม เข้าร่วมงานทั้งออนไลน์และออฟไลน์กว่า 500 คน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3ujuP71

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ