HAC2 ร่วมสร้างสรรค์เทคโนโลยีเพื่อสังคม

         สสส. จับมือ Google สร้างนักพัฒนาแอปพลิเคชั่นสร้างเสริมสุขภาพกระตุ้นสร้างสรรค์เทคโนโลยีเพื่อสังคม พบแนวโน้มอนาคตการสร้างเสริม ดูแลสุขภาพตัวเอง คือ ทางออกการมีสุขภาพดี

/data/content/24964/cms/e_abdefkoqw136.jpg

          เมื่อวันที่ 5 ก.ค. ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการประกวดการแข่งขันพัฒนาแอปพลิเคชั่นด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (Health App Challenge :HAC2) ครั้งที่ 2 นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ สสส. กล่าวว่า สสส.ร่วมกับ Google ประเทศไทย Google Developer Group(GDG) บริษัทซัมซุงประเทศไทย และสถาบัน Change Fusion จัดกิจกรรมประกวดแข่งขันพัฒนาแอปพลิเคชั่นด้านการสร้างเสริมสุขภาพบนระบบปฏิบัติการแอนดรอย เพื่อสร้างสรรค์พัฒนาแอปพลิเคชั่นเสริมสุขภาพเพื่อสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน และเปิดโอกาสนักพัฒนาได้ใช้ทักษะในการสร้างสรรค์สังคม โดยปีนี้ถือเป็นครั้งที่ 2 มีทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 60 ทีม และคัดเลือกให้เหลือ 25 ทีม และเข้าร่วมกิจกรรมวันที่ 5-6 ก.ค.เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านเทคนิคการพัฒนาและการออกแบบแอปพลิเคชั่น ความรู้เนื้อหา และความรู้ด้านการตลาด ได้ให้คำแนะนำ

          นพ.ชาญวิทย์ กล่าวว่า สสส.เป็นองค์กรสุขภาพที่สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและหวังให้ประชาชนดูแลตนเองในระดับเบื้องต้น และป้องกันไม่ให้เกิดโรค เพื่อลดการพึ่งพาการรักษา การใช้ยาและพบแพทย์ ซึ่งความหมายของคำว่าสุขภาพในปัจจุบัน คือ การวางแผนการใช้ชีวิต โดยออกแบบเพื่อสร้างสมดุล โดยเฉพาะในสามส่วนหลัก คือ เวลานอน เวลาทำงานและเวลาสำหรับครอบครัว หากสามารถออกแบบให้เกิดสมดุลได้ก็จะมีทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี ซึ่งแอปพลิเคชั่น เพื่อสุขภาพเป็นตัวช่วยสำคัญ เพราะในอนาคตการดูแลสุขภาพมีการออกแบบโดยใช้แอปพลิเคชั่นมาเป็นตัวช่วย เช่น การวัดความดัน การบันทึกการกิน การออกกำลังกาย การนอน การพยากรณ์โรค เป็นต้น ซึ่งจะเป็นตัวช่วยสำคัญในการป้องกัน ส่งเสริม และทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นได้

           “เทคโนโลยีเหมือนถนน หากมีถนนใหญ่ขึ้นการเดินทางก็สะดวกรวดเร็วขึ้น การพัฒนาแอปพลิเคชั่นให้เข้ากับลักษณะชีวิตตอบสนองความต้องการโดยเฉพาะการสร้างสุขภาพ จึงเป็นตัวช่วยสำคัญ ที่จะทำให้นำไปสู่เป้าหมายสำคัญคือการมีสุขภาพดี ทั้งนี้ การร่วมกับGoogle ทำให้เปิดโอกาสนักพัฒนาของไทยที่จะสร้างโอกาสให้ตัวเองก้าวไปในระดับสากลได้มากขึ้นด้วย”นพ.ชาญวิทย์ กล่าว

/data/content/24964/cms/e_bcdehknruy27.jpg

            น.ส.พรทิพย์ กองชุน หัวหน้าฝ่ายการตลาด google กล่าวว่า ปัจจุบันการเข้าถึงสมาทโฟน เฉพาะระบบแอนดรอยของประเทศไทยเพิ่มขึ้นประมาณ 3 เท่า และถือว่ามีการเข้าถึงเป็นลำดับต้นๆ ของอาเซียนทำให้ตลาดของนักพัฒนามีโอกาสกว้างมาก ซึ่งเทคโนโลยี ถือเป็นผู้ช่วยที่ทำให้เกิดความสมดุลของชีวิต เกิดการบริหารจัดการเวลาเกิดการบริหาร การดูแลสุขภาพได้ดีขึ้น โดยแนวโน้มของบริษัทผู้พัฒนาเทคโนโลยีขนาดใหญ่ของโลกได้ให้ความสนใจประเด็นสุขภาพและการพัฒนาเทคโนโลยีให้ตอบสนองกับการจัดสมดุลชีวิต เพื่อนำไปสู่การมีสุขภาพดีอย่างมาก การแข่งขัน HAC2 จึงถือเป็นการเปิดโอกาสให้นักพัฒนารุ่นใหม่ ได้เรียนรู้และสร้างสรรค์แอปพลิเคชั่นเพื่อสร้างสังคมให้ดีขึ้น อีกทั้งตลาดแอปพลิเคชั่นเพื่อสุขภาพยังถือว่า มีความต้องการในตลาดสูงมาก และจะสร้างโอกาสทางธุรกิจได้อีกมาก

             นายไกลก้อง ไวทยาการ ผู้จัดการทั่วไปสถาบันChange Fusion กล่าวว่า การแข่งขัน HAC2 ในปีนี้ พบว่ามีนักพัฒนาให้ความสนใจเพิ่มขึ้น จากที่มีนักพัฒนาสนใจเข้าร่วมในปีก่อน 40 ทีม เพิ่มเป็น 60 ทีม จนคัดเลือกให้เหลือ 25 ทีม โดยมีเวลาในการพัฒนาแอปพลิเคชั่นถึงเดือน ส.ค.นี้ เพื่อคัดเลือกให้เหลือ 10 ทีม ที่จะมีโอกาสร่วมงานกับ สสส.และภาคีเครือข่ายในการพัฒนาแอปพลิเคชั่นเพื่อสุขภาพของประชาชน

              จากนั้นจะมี 3 ทีม ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับสิทธิในการเข้าอบรมกับผู้เชี่ยวชาญทั้งจากไทยและต่างประเทศเพื่อต่อยอดพัฒนาในระดับสากล ทั้งนี้ ปัจจุบันแอปพลิเคชั่นเพื่อสุขภาพของสสส.มีการพัฒนาและใช้ได้จริงแล้วประมาณ 10 กว่าแอปพลิเคชั่น ซึ่งมียอดจากโหลดและใช้งานจริง อย่างไรก็ตาม ในปีนี้โจทย์การพัฒนาถือว่ามีความหลากหลายและเชื่อว่าจะสามารถสร้างแอปพลิเคชั่นที่มีประโยชน์และเหมาะสมกับการใช้งานของประชาชนได้แท้จริง

 

 

              ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

Shares:
QR Code :
QR Code