Gen A พลังจิตอาสาเปลี่ยนประเทศ

ผมเคยเป็นห่วงว่าเด็กสมัยนี้เกิดมาไม่ทัน ได้รู้จักพระเจ้าอยู่หัว แต่วันนี้ น้องๆ เยาวชน ที่เข้ารอบ 8 ทีมสุดท้ายของทูตความดีแห่งประเทศไทย Gen A ทำให้ผมหายห่วง เพราะหลากหลายโครงการที่น้องๆ ได้ริเริ่ม และลงมือทำทั่วประเทศ ได้กล่าวถึงการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา รวมทั้งได้ช่วยกันดูแลรักษาดิน น้ำ ลม ไฟ บนแผ่นดินที่เราได้อยู่อาศัยให้สมดุลย์ ยั่งยืน


Gen A พลังจิตอาสาเปลี่ยนประเทศ thaihealthGen A พลังจิตอาสาเปลี่ยนประเทศ thaihealth


เพื่อส่งต่อให้คนรุ่นต่อไปหลายโครงการได้อัญเชิญพระราชดำริ และพระบรมฉายาลักษณ์ของพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นต้นแบบ เป็นแรงบันดาลใจในการทำเพื่อผู้อื่น ก็หวังว่าความดีที่ทุกคนทำจะขยายออกไปสู่สังคมในวงกว้าง ตามที่พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งว่า ..ความดีนั้นทำได้ยาก แต่ต้องลงมือทำหาไม่แล้ว ความชั่วซึ่งทำได้ง่ายกว่า จะเข้ามาแทนที่


ส่วนหนึ่งจากโอวาทของ ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ในการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ Gen A ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ จัดขึ้นที่ สสส. โดยมี รัฐมนตรีสำนักนายกฯ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูล คุณบุญฤทธิ์ มหามนตรี ประธานกรรมการ บริษัท ไลออนส์ คุณกิตติชัย ไกรก่อกิจ ประธาน โสสุโก้ และผู้บริหาร คณาจารย์  และนักศึกษาจำนวนมากเข้าร่วมงาน


ขอแสดงความยินดีกับ ทีมไออุ่นรัก นักศึกษาคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สกลนคร คว้ารางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ประจำปี 2558 ไป ด้วยความมุ่งมั่นที่จะปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นข้าราชการครูหัวใจอาสา สู่หัวใจของนักเรียนต่อไป และชื่นชมเป็นพิเศษกับ โครงการโอบอุ้มโลกให้สดใส ด้วยหัวใจของพวกเรา จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ที่เล่าบนเวทีพร้อมน้ำตาว่า ในวันที่ได้มีโอกาส ดูแลเด็กผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น เด็กผู้ป่วยคนนึงได้เสียชีวิตต่อหน้าต่อตาเป็นสิ่งที่สะเทือนใจที่สุด และเป็นแรงบันดาลใจให้ต้องตื่นแต่เช้า เพื่อไปดูแลน้องๆ ที่อาจมีเวลาได้เห็นรอยยิ้ม ได้รับกำลังใจ วันนี้เป็นวันสุดท้าย ทุกทีมจากทั่วประเทศยอดเยี่ยมมากครับ ขอบคุณน้องๆ ทุกคน จากหัวใจดวงเดียวกัน หัวใจที่เป็นสุข ทุกครั้งที่มันเต้นเพื่อผู้อื่น ขอบคุณมากๆ ครับ


นอกจากนี้ยังมี รางวัลชนะเลิศประจำภาคจำนวน 3 รางวัล ได้แก่ 1. โครงการเยาวชนสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (Eco Students) โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ จ.กรุงเทพฯ 2. โครงการเชียงของเรนเจอร์ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม จ.เชียงราย 3. โครงการรักษ์ต้นน้ำเสริมสร้างจิตสาธารณะตามแนวพระราชดำริ โรงเรียนสตรีพัทลุง จ.พัทลุง  และรางวัลรองชนะเลิศประจำภาค 4 รางวัล ได้แก่ 1. โครงการ UP TO YOU ชีวิตดี…มีทางเลือก มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา จ.พิษณุโลก 2. โครงการ YES I A_M มหาวิทยาลัยสยาม จ.กรุงเทพฯ 3. โครงการโอบอุ้มโลกให้สดใส ด้วยน้ำใจของพวกเรา มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่น จ.ขอนแก่น และ4. โครงการนศท.อาสาพัฒนาชุมชน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา


 


 


ที่มา : มูลนิธิธรรมดี

Shares:
QR Code :
QR Code