19 กรกฎาคม 2023

Time

9:30 am - 12:30 pm
แชร์

Press interview เพื่อสื่อสาร Food and Agriculture Systems Stocktaking

กำหนดการ

Press interview

เพื่อสื่อสาร Food and Agriculture Systems Stocktaking

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566

ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

09.30 – 10.00 น. ลงทะเบียนสื่อมวลชน
10.00 – 11.05 น. พิธีกร กล่าวต้อนรับ และชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
11.05 – 11.50 น. การดำเนินงานที่สำคัญในการสนับสนุนระบบอาหารที่ยั่งยืน

โดย 1. นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2. นางสาวนวรัตน์ เฉลิมเผ่า ผู้ช่วยผู้แทน FAO ประจำประเทศไทย

3. ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

4. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

5. อาจารย์ชล บุนนาค หัวหน้าโครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุน

การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move)

11.50 – 12.30 น. ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
12.30 น. สรุปและปิดกิจกรรม

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนการสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ

QR Code :
QR Code