25 มิถุนายน 2023

Time

8:30 am - 4:00 pm
แชร์

Let’s Exercise มาออกกำลังกายกันเถอะ : ตอน เฮฮากีฬาไทย

เฮฮากีฬาไทย

กำหนดการกิจกรรม

“Let’s Exercise มาออกกำลังกายกันเถอะ : ตอน เฮฮากีฬาไทย”

กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทางกายและส่งเสริมปฏิสัมพันธ์การมีส่วนร่วมทางสังคมสำหรับคนพิการ

กิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับคนพิการผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์

วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น.

ณ อาคารจันทนยิ่งยง สนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

08.30 น. นัดหมายพร้อมกันที่ลานจอดรถหน้าอาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ

(สามารถเดินทางโดยรถไฟฟ้า บีทีเอส ใช้ทางออกหมายเลข 2)

– ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

09.00 น. เริ่มกิจกรรม ที่ ลานอเนกประสงค์ชั้นล่าง อาคารนิมิบุตร

– รับเบรก รับประทานอาหารอาหารว่าง เตรียมพร้อมเข้าสู่กิจกรรม

– กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/แบ่งกลุ่มสำหรับทำกิจกรรม

09.30 น. รวมพลัง สร้างสรรค์ งานรณรงค์สร้างเสริมสุขภาวะ

– แจกอุปกรณ์ สร้างอัตลักลักษณ์ประจำสี (ชื่อกลุ่ม/สโลแกนกลุ่ม/ท่าประจำกลุ่ม)

– แบ่งกลุ่มสำหรับสร้างสรรค์สรรค์ผลงาน “ขบวนพาเหรด : จิตแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง”

10.30 น. กิจกรรมเดินขบวนพาเหรด

– ขบวนพาเหรด : จิตแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง ของแต่ละสี

– ตัวแทนนักกีฬานำกล่าวปฏิญาณ “รวมพลังสุขภาพดี”

– ตัวแทนสีทำพิธีเปิดงานร่วมกัน

– แต่ละกลุ่มนำเสนอแนวคิดขบวนพาเหรดที่ได้สร้างสรรค์ผลงานออกมา

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. Let’s Exercise มาออกกำลังกายกันเถอะ : ตอน เฮฮากีฬาไทย

– เกมส์ที่ 1 : ปิดตาตีปิ๊บ

– เกมส์ที่ 2 : วิ่งกระสอบ

– เกมส์ที่ 3 : วิ่ง 3 ขา

– เกมส์ที่ 4 : วิ่งเปรี้ยวตอบคำถามสร้างเสริมสุขภาพ

– เกมส์ที่ 5 : Tower กระดาษ

– เกมส์ที่ 6 : ชักเย่อ

– เกมส์ที่ 7 : กินวิบาก (7 ฐานย่อย)

– เกมส์ที่ 8 : วอลเล่บอลยักษ์

15.00 น. เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนความประทับใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม
15.30 น. พิธิปิด

– ประกาศรางวัล และมอบของรางวัล

– กล่าวปิดงาน “ความสำคัญและทิศทางการขับเคลื่อนงานของ สสส. ในมิติการสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับคนพิการ”

โดย ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (สำนัก 9 สสส.)

– ออกกำลังกาย “เต้นแอโรบิค” ส่งท้ายร่วมกัน

16.00 น. เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

 

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ

QR Code :
QR Code